Abeceda, z vreca von!
Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom ...
2,35 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník OA
Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s ...
22,95 €
Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník OA
Učebnica je zameraná na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania, zvládnutie základných prvkov ...
22,95 €
Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník OA
Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností ...
22,95 €
Administratíva a korešpondencia pre 4.ročník OA
Učebnica sa venuje formálnej úprave, štylizácii interných písomností, obsahu a forme personálnych ...
22,95 €
Ako písať komplexnú odbornú prácu
Obsahuje praktické rady, odporúčania a odborné postupy pri príprave, realizácii, prezentácii – obhajobe ...
22,95 €
Aktívna matematika
Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa ...
29,90 €
Analytická chémia pre 1.ročník ŠO potravinárstvo
Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a ...
23,80 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO potravinárstvo - 1. časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, ...
23,80 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO potravinárstvo - 2. časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie ...
23,80 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO potravinárstvo - 3. časť
V učebnici Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (3. časť) sú zaradené ...
23,80 €
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠ
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠCieľom učebnice je poskytnúť vám, mladým ľudom, vedomosti a ...
16,00 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
10,90 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
10,90 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
10,90 €
BIOENERGETIKA pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
Učebnica obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom ...
21,25 €
Biológia - organizmy a ekosystémy - učebnica
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a ...
23,80 €
Biológia - pomôcka pre maturantov
Nové vydanie 2020 pre maturantov a uchádzačov na VŠ.Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú ...
8,20 €
Biológia - život organizmov a hygiene prostredia
Učebnica pre stredné pedagogické školy nadväzuje na učebnicu Biológia a starostlivosť o zdravie človeka. ...
23,80 €
Biológia 5
Pracovný zošit BIOLÓGIA S NADHĽADOM pre 5. ročník ZŠ.Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl ...
6,90 €
Biológia 5 - Pracovný zošit
Prepracovaný plnofarebný zošit reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. ...
3,00 €
Biológia 6
Pracovný zošit BIOLÓGIA 6 s nadhľadom pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií.Pracovný zošit ...
6,90 €
Biológia 6 - Pracovný zošit
Pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a schválenými ...
3,00 €
Biológia 6 pre gymnázia
Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie ...
23,80 €
(1117)