Abeceda, z vreca von!
Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom ...
2,35 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník OA
Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre ...
23,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník OA
Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník obchodných akadémií svojím obsahom nadväzuje na ...
23,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník OA
Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a ...
23,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 4.ročník OA
Koncepcia a metodické spracovanie učebnice je pokračovaním predchádzajúcich troch dielov. Obsahuje viac ...
23,00 €
Ako písať komplexnú odbornú prácu
Učebnica Ako písať komplexnú odbornú prácu v SOŠ poľnohospodárskeho zamerania obsahuje praktické rady, ...
14,00 €
Analytická chémia pre 1.ročník ŠO potravinárstvo
Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a ...
23,00 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO  2.časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie ...
23,00 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO  3.časť
V učebnici Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (3. časť) sú zaradené ...
23,00 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO 1.časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, ...
23,00 €
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠ
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠCieľom učebnice je poskytnúť vám, mladým ľudom, vedomosti a ...
14,00 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
9,80 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
9,80 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
9,80 €
BIOENERGETIKA pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
Učebnica Bioenergetika pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania sprostredkuje základné teoretické a praktické ...
25,00 €
Biológia - organizmy a ekosystémy - učebnica
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a ...
23,00 €
Biológia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ...
9,00 €
Biológia - život organizmov a hygiene prostredia
Učebnica pre stredné pedagogické školy nadväzuje na učebnicu Biológia a starostlivosť o zdravie človeka. ...
23,00 €
Biológia 5
Pracovný zošit BIOLÓGIA S NADHĽADOM pre 5. ročník ZŠ.Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl ...
6,90 €
Biológia 5 - Pracovný zošit
Prepracovaný plnofarebný zošit reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. ...
2,90 €
Biológia 6
Pracovný zošit BIOLÓGIA 6 s nadhľadom pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií.Pracovný zošit ...
6,90 €
Biológia 6 - Pracovný zošit
Pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a schválenými ...
2,90 €
Biologia 7 - Pracovný zošit
Séria biologických zošitov rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, ...
2,90 €
Biológia 8 - Pracovný zošit
Séria biologických zošitov rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, ...
2,90 €
(888)