Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu
Výbor textů především meziválečné provenience české humanitní vědy byl uspořádán tak, aby ...
10,42 € 7,80 €
 Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť
V roku 2015 sa konala konferencia Matice slovenskej v oblasti národnostných vzťahov a pod rovnomenným ...
8,90 € 6,65 €
 Neobyčejné materiály
Mark Miodownik působil jako ředitel Katedry materiálového výzkumu na King’s College v Londýně, dnes ...
14,01 € 10,50 €
 Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, ...
11,90 € 8,90 €
1+1=1
Fascinující témata současné molekulární, buněčné a evoluční biologie v podání jednoho z nejlepších ...
12,95 € 10,10 €
23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu
Současná západní společnost přísahá na neoliberální model ekonomiky, který za nezpochybnitelné dogma ...
15,83 € 11,85 €
800 riešených príkladov z mechaniky tekutín
Vysokoškolská učebnica prezentuje výklad problematiky mechaniky tekutín prostredníctvom viac ako 800 riešených ...
26,16 € 22,20 €
Ako vysvetliť svet - Objav modernej vedy
Kniha Ako vysvetliť svet je fascinujúcou správou o tom, ako dejiny fyziky ovplyvnili naše uvažovanie a vývoj ...
19,95 € 15,15 €
Aktuálne otázky edukácie
Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." (E. ...
7,70 € 6,15 €
Analýza elektrických strojov
Táto vysokoškolská učebnica je určenáštudentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, ...
15,40 € 13,05 €
Anton Bernolák a bernolákovci
Pracovný zošit pre základné a stredné školy. Pracovný zošit približujúci prostredníctvom výrazných ...
2,90 € 2,15 €
Antropologie exotických sbírkových předmětů
Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů ...
8,65 € 6,45 €
Aplikovaná molekulová spektroskopia
Aplikovaná molekulová spektroskopia
22,91 € 18,75 €
Arabské revoluce
Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě ...
14,79 € 11,05 €
Archeologie a dálkový průzkum
Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti ...
35,25 € 26,40 €
Aritmetická postupnosť I.diel
Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku ...
2,90 € 2,30 €
Astrofyzika pre zaneprázdnených
Pre všetkých, ktorí nemajú čas čítať hrubé knihy, ale túžia po spojení s vesmírom.Čo je podstatou času a ...
11,83 € 8,25 €
Atlas mezinárodních vztahů
"Výkladový atlas mezinárodních vztahů autorů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výborným ...
18,38 € 15,60 €
Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area
The aim of this project on European and Mediterranean Cerambycidae is to provide both professional and amateur ...
157,05 € 141,30 €
Au-pair
Kniha pojednává o různých aspektech života slovenských au-pair v britských rodinách - o rozhodnutí stát se ...
17,75 € 13,30 €
Audiovizuální a datové konvergence
Publikace je určena všem zájemcům o problematiku audiovizuálních a digitálních aplikací v praktickém ...
20,14 € 15,10 €
Bezchordáty
Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných ...
8,00 € 6,70 €
Biokybernetika
Biokybernetika je vedecká oblasť kybernetiky orientovaná na modelovanie a riadenie systémov, ktoré obsahujú ...
17,30 € 14,35 €
Biomechanizmy: Bioaditívna výroba
Biomedicínske inžinierstvo čelí v súčasnosti mnohým výzvam. Interidsciplinárnosť odboru je reprezentovavná ...
20,00 € 17,00 €
(349)