V kategórii učebnice nájdete knihy pre základné a stredné školy, knihy pre samovzdelávanie, jazykové učebnice, slovníky, gramatiky a rôzne iné učebné texty. Vybrať si môžete z kníh slovenských a českých vydavateľov. Nájdete tu knihy vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, SPN - Mladé letá, Mapa Slovakia , Aitec, ABCEdu, Liberattera, VKÚ Harmanec, Patria I a množstva ďalších.

Ak je kniha zaradená v zozname schválených učebníc Ministerstva školstva, tak je rozdelená podľa typu školy, veku žiaka a predmetu.

 Kompendium matematiky
Kniha podrobně představuje všechny důležité oblasti matematiky od aritmetiky přes algebru, geometrii, ...
25,80 € 19,05 €
 Matematika 6
Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh ...
4,00 € 4,00 €
 Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky
Pomocou tejto príručky si budúci maturanti doplnia a utriedia svoje stredoškolské vedomosti z oblasti umenia. ...
11,90 € 8,65 €
 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku 2.časť
Publikácia naväzuje na prvú časť, ktorá je zameraná na ročné obdobia – jar a leto. Druhá kniha je ...
23,00 €
 Precvičovanie počítania 5
Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z ...
6,20 € 4,95 €
13 matematických príbehov
Máte radi matematiku a zároveň radi čítate?Potom ste tu správne a 13 matematických príbehov je kniha práve pre ...
19,90 € 19,90 €
A small phrases book for nursing care
Učebnica pre študentov lekárskej fakulty UPJŠ.
8,50 € 6,80 €
Abeceda, z vreca von!
Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom ...
2,35 €
ADHD rýchly sprievodca nielen pre učiteľov ZŠ
Existujú účinné stratégie ako zvládať dieťa s ADHD v škole?Tento rýchly sprievodca vám poskytne okamžité ...
14,50 € 11,85 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník OA
Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s ...
24,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník OA
Učebnica je zameraná na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania, zvládnutie základných prvkov ...
24,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník OA
Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností ...
24,00 €
Administratíva a korešpondencia pre 4.ročník OA
Učebnica sa venuje formálnej úprave, štylizácii interných písomností, obsahu a forme personálnych ...
24,00 €
AHA! Motýle, metodická príručka
Metodická príručka ponúka návod na prácu s AHA! motýle, pracovná učebnica.Obsahuje jednotlivé odporúčania, ...
7,70 € 7,70 €
AHA! motýle, pracovná učebnica
Predšlabikárová pracovná učebnica AHA! motýle je učebnica čítania pre analyticko-syntetickú metódu, ktorá ...
5,50 € 5,50 €
Akademická príručka
Akademická príručka predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otázok ...
11,00 € 8,25 €
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej ...
2,75 € 2,25 €
Ako písať komplexnú odbornú prácu
Obsahuje praktické rady, odporúčania a odborné postupy pri príprave, realizácii, prezentácii – obhajobe ...
24,00 €
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné ...
4,00 € 3,60 €
Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel
V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a ...
2,19 € 1,60 €
Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému
Učebnica je určená najmä študentom vyšších ročníkov gymnázia, ako aj študentom bakalárskeho štúdia ...
29,40 € 29,40 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením
Príručka pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl je druhou publikáciou v sérii, ktorá pomáha deťom ...
6,90 € 5,10 €
Aktívna matematika
Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa ...
29,90 €
Alternatívne poľnohospodárstvo
Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie. Učebnica umožňuje žiakom získať základné informácie o ...
23,90 € 23,90 €
(1847)