Stornovanie a vrátenie peňazíVrátenie objednaných kníh - odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar nám môžete zaslať späť na adresu "Littera, M.R. Štefánika 22, 0361 Martin" alebo doniesť do našej predajne Kníhkupectvo Littera / tá istá adresa / . Pri vrátení tovaru nám zašlite aj číslo účtu kam Vám vrátime peniaze za knihy. Po skontrolovaní vráteného tovaru Vám zašleme peniaze na Váš účet.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, napíšte nám mailom žiadosť o storno objednávky na adresu info@littera.sk . Vždy uveďte číslo Vašej objednávky.

Vrátenie peňazí pri stornovaní objednávky

Ak si prajete stornovať Vašu objednávku, ktorá už bola uhradená pri objednaní, napíšte nám mailom o akú objednávku sa jedná / číslo objednávky / a zašlite nám číslo účtu kam Vám máme vrátiť peniaze / pre objednávky platené platobnou kartou /. Pri objednávkach platených prevodom vrátime peniaze na účet z ktorého boli poukázané.

Reklamácia

Pred prevzatím a zaplatením zásielky u prepravnej služby, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné zjavné poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, alebo spraviť s kuriérom zápis o poškodenom balíku. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka bez poškodenia obalu ale bola poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú a dohodneme si spôsob vrátenia poškodenej knihy.

Reklamácia sa vzťahuje na:

- preukázateľné chyby spôsobené vydavateľom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, prehodené strany, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.)


Postup pri reklamácii

Aby sme mohli Vašu reklamáciu akceptovať, dodržte prosím nasledujúce pravidlá:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak pri prevzatí tovaru zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu. Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby.

3. Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu spolu s kópiou daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnene reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.