Vydavateľ: ABCedu
ISBN: 9788099973085
Poč.strán: 48
Rok vydania: 2021
Väzba: brožovaná
Formát: 163 x 211 mm
Jazyk: slovenský
Pridané: 24.05. 2023

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Naša cena: 9,80 €

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A

Autor: Martina Totkovičová

Kniha je v kategórii: Ostatné predmety
Kniha je zaradená v: Základná škola 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Matematika
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Úlohy sú koncipované primerane veku a využívajú vo veľkej miere názornosť.

Zošit A je zameraný na nácvik zautomatizovania základných spojov sčítania, odčítania do dvadsať.