Abeceda, z vreca von!
Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom ...
2,35 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník OA
Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s ...
22,95 €
Aktívna matematika
Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa ...
29,90 €
Analytická chémia pre 1.ročník ŠO potravinárstvo
Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a ...
23,80 €
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠ
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠCieľom učebnice je poskytnúť vám, mladým ľudom, vedomosti a ...
16,00 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
10,90 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
10,90 €
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ...
10,90 €
Biológia - pomôcka pre maturantov
Nové vydanie 2020 pre maturantov a uchádzačov na VŠ.Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú ...
8,20 €
Biológia 6 pre gymnázia
Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie ...
23,80 €
Biológia a starostlivosť o zdravie človeka
Učebnica rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého ...
23,80 €
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár I
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár IZákladnou požiadavkou modernej školy je čo najužšie ...
15,90 €
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár II
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár IIUčebnica nadväzuje na siedmy diel tejto série. Obsahovo ...
16,90 €
Cestné vozidlá II pre 3. ročník ŠOD
Učebnica sa bližšie venuje konštrukcii rôznych typov bŕzd vozidiel, regulácii brzdenia, spôsobom pruženia ...
24,00 €
Cvičebnica ekonomiky pre 1. ročník OA a SOŠ
Cvičebnica slúži na praktické preverenie vedomostí z predmetu ekonomika (resp. podniková ekonomika). Obsah ...
16,50 €
Cvičebnica zo slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl
Cvičebnica zo slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôlCvičebnica slúži ako prostriedok na rozvíjanie ...
13,50 €
Cvičná firma praktikum pre ŠO obchodná akadémia
Cvičná firma praktikum pre ŠO obchodná akadémiaCvičná firma - praktikum je určená ako pomôcka pre vyučovací ...
22,00 €
Číselko
Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. ...
1,80 €
Čísielkový domček písanka s predtlačou na nácvik písania číslic
Doplnkový pracovný zošit Čísielkový domček 1 na nácvik správneho písania číslic a precvičenie ...
2,00 €
Čítaj s Mimom
Pracovný zošit Čítaj s MIMOM prináša zábavné čítanie s porozumením k šlabikárovému obdobiu od písmena ...
4,70 €
Čítanie v 1. ročníku ZŠ
Pracovný zošit Čítanie v 1. ročníku ZŠ svojou koncepciou a metodikou nácviku čítania plne korešponduje so ...
4,70 €
Čítanka k Šlabikáru LIPKA
Čítanka k Šlabikáru LIPKA® je treťou časťou súboru Šlabikára LIPKA®.Čítanka k Šlabikáru LIPKA®:- ...
7,10 €
Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl
Čítanka je určená pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl.
8,70 €
Čítanka pre 1. stupeň základných škôl - Baran Banán nie je žiadne Bééčko
Táto Čítanka vznikla, aby pomohla zlepšiť prístupy učiteľov k čítaniu s porozumením. Mnohé súčasné ...
3,90 €
(261)