Učebnice, ktoré je možné zakúpiť z dotácie.Na našej stránke sme vytvorili sekciu "Dotované učebnice" kde nájdete knihy, na ktoré je možné uplatniť dotáciu ministerstva. Všetky knihy zo zoznamu sú označené na našej stránke ako . Toto označenie nájdete v detaile knihy pod obrázkom. Nájdete tu aj zaradenie danej učebnice pre ktorý ročník, typ školy a predmet je kniha určená. Zoznam počas roka aktualizujeme, tak ako je aktualizovaný zo strany ministerstva školstva.
Na stránke nájdete všetky knihy okrem jazykových učebníc. Jazykové učebnice si môžete objednávať na stránke jazykovaliteratura.skFirma Richard Šrobár - LITTERA IČO 33580511 je oprávnená sa zúčastňovať na verejnom obstarávaní a uchádzať sa o zákazky financované zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie. Sme zapísaný v živnostenskom registry, v zozname partnerov verejného sektora a v registry poberateľov konečných výhod.


Tu sú jednotlivé dokumenty vo formáte pdf :

- živnostenský register / zrsr.sk / IČO : 33580511
- register partnerov verejného sektora
- register poberateľov konečných výhodAko jednoducho na našej stránke vyhľadávať dotované učebnice ?Na našej stránke môžete vyhľadávať knihy dvoma spôsobmi :


1./ v hlavnom vyhľadávaní kde sa Vám zobrazia všetky knihy s relevantným názvom ako je Váš hľadaný výraz. Tu vyhľadáte všetky knihy aj tie ktoré nemajú doložku a nemôžete ich zakúpiť z dotácie

2./ kliknete na odkaz "Dotované učebnice" a zobrazia sa Vám všetky knihy zo zoznamu schválených učebníc.V tomto zozname si môžete vyfiltrovať knihy, ktoré hľadáte na základe podmienok ako je typ školy / základná škola, špeciálna základná škola, stredná škola/ , ročník a predmetAk ste klikli na odkaz "Dotované učebnice" :

Zobrazí sa Vám stránka a tu môžete zadať akú knihu hľadáte. Nezadávate názov knihy ale kritéria ako sú :

1./ typ školy - základná škola, špeciálna základná škola, stredná škola

2./ ročník - 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

3./ predmety - slovenský jazyk, literatúra, matematika, geografia/vlastiveda, fyzika, chémia, biológia/prírodoveda, prvouka, hudobná výchova, výtvarná výchova, občianska náuka/etika, náboženstvo, dejepis, Informatika/technika, gastro odbory, ekonomické odbory, technické odbory, pedagogika/sociógia
Ak chcet napríklad vyhľadať knihy pre základnú školu, 4. ročník, slovenský jazyk :

Do vyhľadávacieho okna napíšete podmienky:
základná škola , 4.ročník , slovenský jazyk
následne kliknete na tlačítko "vyhľadať".

Zo zoznamu všetkých schválených kníh sa Vám zobrazia len knihy určené pre základnú školu, slovenský jazyk a 4. ročník.

Je jedno v akom poradí kritéria napíšete.