Vydavateľ: Aitec
ISBN: 9788081462184
Poč.strán: 64
Rok vydania: 2021
Väzba: brožovaná
Formát: 210x295
Jazyk: slovenský
Pridané: 20.05. 2022

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Naša cena: 7,25 €

Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť

Autor: Dudášová Jana, Mäsiar Peter, Muchová Petronela

Koncepcia pracovnej učebnice zachováva osvedčené metódy pôvodnej série pracovných učebníc s dôrazom na zážitkové vyučovanie a budovanie medzipredmetových vzťahov v súlade s iŠVP.

Vytvára možnosti a kladie dôraz na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia.

Obsah pracovnej učebnice je prispôsobený potrebám a reakciám učiteľov z praxe − jedna dvojstrana zodpovedá jednej vyučovacej hodine. Obsah titulu je tak flexibilne prispôsobený časovej dotácii aj v rámci redukovaných vyučovacích hodín.

Úlohy a cvičenia tvoria ucelený súbor zoradený podľa didaktickej náročnosti. Ponúkajú rôznorodú typológiu a variabilitu a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva.

V pracovnej učebnici sú zastúpené úlohy na rozvoj kritického, tvorivého a angažovaného myslenia žiakov s využitím diskusie, literárnych príbehov a špeciálne navrhnutých aktivít.

Ďalším typom sú úlohy, ktoré podporujú stratégie vedúce k efektívnemu učeniu: brainstorming, pojmové mapy, voľné písanie, učíme sa navzájom, hranie rolí, práca s informáciami