Vydavateľ: Expol pedagogika
ISBN: 9788080917920
Poč.strán: 64
Rok vydania: 2023
Väzba: brožovaná
Formát: 210x296
Jazyk: slovenský
Pridané: 06.09. 2023

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Naša cena: 5,10 €

Geografia pre 8.roč. ZŠ a pre GOŠ - PZ

Autor: Nogová Mária, Tremboš Peter

Pracovný zošit je praktickým doplnením učebnice Geografia 8 – Slovensko konkrétnymi úlohami rôznej typológie a úrovne náročnosti o Slovensku ako celku, jednotlivých krajoch a miestnej krajine. Pre žiaka je to zošit so sériou úloh s názorným a praktickým precvičením učiva o Slovensku z učebnice prostredníctvom rozširujúceho a zážitkového poznávania miestnej krajiny. Pre učiteľa geografie v ZŠ a GOŠ je pomôckou na hodinách a v rámci domácej prípravy žiakov.Štruktúra je prehľadná a nadväzuje na učebnicu, ale poskytuje priestor aj na praktické využitie aj pri iných učebniciach geografie (od iných vydavateľov). Pracovný zošit je kompatibilný s predpísaným učivom geografie podľa platného ŠVP aj podľa reformy – s nenútenými presahmi do ostatných predmetov VO Človek a spoločnosť. Grafické prvky, odkazy, fotografie a iné prvky sprehľadňujú a podčiarkujú jeho obsah.
Pracovný zošit je pokračovaním série učebníc a PZ na vyučovanie geografie v ZŠ a GOŠ z portfólia vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Modernejšie spracovanie oproti starším učebniciam geografie podčiarkuje aj infografika Slovenska – analytické spracovanie základných demografických a geografických údajov o Slovensku, ktoré môže učiteľ interpretovať podľa vlastného scenára.
Absencia dostatočného vzdelávacieho priestoru (1 h týždenne) a nahustený vzdelávací obsah najmä z pohľadu časovej dotácie predmetu geografia, ako aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov spôsobuje stres vo vyučovaní tohto predmetu. Spracovanie geografie Slovenska cez miestnu krajinu je fenomén, ktorý absentuje v súčasných konkurenčných učebniciach a pracovných zošitoch.
Ďalšou nespornou výhodou bude kvalitný, obsahovo bohatý a inšpiratívny Zošit pre učiteľa. Úlohy, námety a inšpirácie, ktoré séria Geografia 8 a konkrétne tento pracovný zošit prináša, môžu výrazne pomôcť pri prechode na menej kvantitatívne a inšpiratívnejšie vyučovanie geografie v duchu súčasnej doby, rozvoj strategického a tvorivého myslenia žiakov.