Vydavateľ: Enigma Publishing
ISBN: 9788089509058
Poč.strán: 344
Rok vydania: 2023
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 25.01. 2024

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 9,50 €
Naša cena: 7,75 €
Zľava: 18%

Všeobecná psychológia

Autor: Verešová Marcela

Kniha je v kategórii: Psychológia
Záujem človeka o poznanie duševných procesov, stavov a vlastnostípretrváva aj v období rozmachu informačných technológií a umelej inteligencie. Úspešnou cestou a predpokladom komplexného štúdia vedúcemu k uspokojeniu tohto záujmu je oboznámenie sa so základnými poznatkami všeobecnej psychológie, ktorá tvorí vedomostnú bázu pre všetky psychologické disciplíny. Obsah vysokoškolskej učebnice rozširuje tento rámec poznania o kapitolu zo psychológie osobnosti, čo umožňuje preniknúť hlbšie nad základný rámec deskribovania psychických procesov a stavov ľudského organizmu.

Autori vychádzajú z najnovších poznatkov, ktoré sa snažia sprostredkovať čitateľovi prístupným štýlom a v logickom slede. Kniha takto môže poslúžiť nielen študentom psychológie, učiteľstva psychológie a ďalších pomáhajúcich profesií, ale aj širšej verejnosti.

Obsah
1 PSYCHOLÓGIA AKO VEDA A JEJ PREDMET

2 ZÁKLADY METODOLÓGIE PSYCHOLÓGIE

3 BIOLOGICKÁ DETERMINÁCIA PREŽÍVANIA A SPRÁVANIA

4 POZORNOSŤ

5 POCIŤOVANIE A VNÍMANIE

6 PREDSTAVY A FANTÁZIA

7 PAMÄŤ

8 MYSLENIE A ROZHODOVANIE

9 INTELIGENCIA

10 TVORIVOSŤ

11 UČENIE A ŠTÝLY UČENIA

12 MOTIVÁCIA A VÔĽA

13 EMÓCIE A CITY

14 EXEKUTÍVNE FUNKCIE

15 ZÁŤAŽ A JEJ ZVLÁDANIE