Vydavateľ: Enigma Publishing
ISBN: 9788081330025
Poč.strán: 295
Rok vydania: 2011
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 17.03. 2008

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 8,50 €
Naša cena: 6,80 €
Zľava: 20%

Sociálna psychológia

Autor: Verešová Marcela a kolektív

Kniha je v kategórii: Psychológia
Publikácia približuje podstatu sociálnych javov, ktorých tvorcom a hlavným aktérom je človek, utvárajúci si v rámci nich širokú paletu vzťahov. Kniha je určená predovšetkým študentom pripravujúcim sa na výkon pomáhajúcich profesií (napríklad v odboroch psychológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo, učiteľstvo akademických predmetov, pedagogika a iných) ako i širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o podstatu a fungovanie sociálnych javov a systému, v ktorom človek vo všetkých fázach jeho vývinu existuje. Vysokoškolská učebnica je členená do desiatich kapitol, v ktorých autori prezentujú historicky významné a neustále aktuálne, ako i najnovšie poznatky z domácich i zahraničných odborných zdrojov. V prvých ôsmich kapitolách približujeme podstatné témy viažuce sa na predmet sociálnej psychológie (predmet, teórie a metódy sociálnej psychológie; socializácia; sociálne poznávanie; postoje, stereotypy, predsudky a možnosti ich zmien; afiliácia, sociálna príťažlivosť a láska; sociálny vplyv, vodcovstvo a moc; sociálne – agresívne a prosociálne správanie; sociálne skupiny), deviata a desiata kapitola spadajú do rámca aplikovanej sociálnej psychológie (s dôrazom na školské prostredie a zdravie človeka). Za každou kapitolou čitateľ nájde krátku sumarizáciu nosných tém jednotlivých kapitol pod názvom „Zhrnutie“ a zoznam literatúry, ktorá sa do obsahu kapitoly premietla. Veríme, že publikácia rozšíri poznanie a vzbudí záujem čitateľov o hlbšiu analýzu sociálnych javov, ako aj o aplikáciu teoretických poznatkov, ktoré v nej tím odborníkov prezentuje v jednotlivých aplikačných odvetviach cieľových odborov, ktorým je primárne určená.