V kategórii Učebnice ostatné predmety pre strednú školu sú knihy ostatných predmetov na ktoré sme nevytvorili kategórie. Nájdete tu knihy zaradené do zoznamu schválených učebníc, ale aj doplnkové učebnice, ktoré Vám pomôžu pri výučbe na strednej škole a poslúžia aj ako podklad na prijímacie skúšky na vysokú školu.

 Kompendium matematiky
Kniha podrobně představuje všechny důležité oblasti matematiky od aritmetiky přes algebru, geometrii, ...
25,80 € 19,05 €
 Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky
Pomocou tejto príručky si budúci maturanti doplnia a utriedia svoje stredoškolské vedomosti z oblasti umenia. ...
11,90 € 8,65 €
Alternatívne poľnohospodárstvo
Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie. Učebnica umožňuje žiakom získať základné informácie o ...
22,95 € 22,95 €
Analytická chémia pre 1.ročník ŠO potravinárstvo
Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a ...
23,80 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO potravinárstvo - 1. časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, ...
23,80 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO potravinárstvo - 2. časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie ...
23,80 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO potravinárstvo - 3. časť
V učebnici Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (3. časť) sú zaradené ...
23,80 €
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na ...
12,00 € 9,60 €
Biológia
Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo biológie. Svojím spracovaním je vhodná ...
4,81 € 3,75 €
Biológia - organizmy a ekosystémy - učebnica
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a ...
23,80 €
Biológia - pomôcka pre maturantov
Nové vydanie 2020 pre maturantov a uchádzačov na VŠ.Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú ...
8,20 €
Biológia - život organizmov a hygiene prostredia
Učebnica pre stredné pedagogické školy nadväzuje na učebnicu Biológia a starostlivosť o zdravie človeka. ...
23,80 €
Biológia 1 pre 1.ročník gymnázia
Učebnica má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných ...
14,40 € 12,65 €
Biológia 6 pre gymnázia
Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie ...
23,80 €
Biológia a starostlivosť o zdravie človeka
Učebnica rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého ...
23,80 €
Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Publikáciu Biológia pre 2. roč. gym. a 6. roč. GOŠ schválilo MŠVVaŠSR v roku 2012 ako učebnicu ...
16,90 €
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár I
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár IZákladnou požiadavkou modernej školy je čo najužšie ...
15,90 €
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár II
Biológia pre gymnáziá - Praktické cvičenia a seminár IIUčebnica nadväzuje na siedmy diel tejto série. Obsahovo ...
16,90 €
Biologie člověka
Učebnice pojednává o anatomii a fyziologii člověka. Vysvětluje nejen základní fyziologické funkce, jak je ...
14,25 € 12,80 €
Biologie člověka 1
Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je ...
19,80 € 18,20 €
Biologie člověka 2
Souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak ...
13,45 € 12,35 €
Botanika
Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol. Představuje obdobně jako Zoologie ...
16,06 € 13,65 €
Cestovný ruch pre hotelové a obchodné akadémie
Cestovný ruch pre hotelové a obchodné akadémieUčebnica pomáha pri osvojovaní odborných termínov, ale najmä ...
20,00 €
Dejepis
nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu ...
11,45 € 9,60 €
(130)