Vydavateľ: Herba
ISBN: 9788089631582
Poč.strán: 128
Rok vydania: 2016
Väzba: viazaná
Formát: 170×240 mm
Jazyk: slovenský
Pridané: 13.12. 2016

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 26,00 €
Naša cena: 20,25 €
Zľava: 22%

Zlomeniny pätovej kosti

Autor: Popelka Vladimír

Kniha je v kategórii: Ostatné - lekárska
Predslov
1 ÚVOD
2 FUNKČNÁ ANATÓMIA
3 BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU
4 INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU
4.1 Incidencia
4.2 Mechanizmus úrazu
Analýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave 2007 – 2014
5 Patologická anatómia zlomenín
5.1 Typy zlomenín a priebeh línií lomu
5.2 Faktory ovplyvňujúce priebeh a počet línií lomu
5.3 Primárne a sekundárne línie lomu
5.4 Hlavné fragmenty
6 Diagnostika
6.1 Anamnéza
6.2 Klinické vyšetrenie
6.3 Röntgenová diagnostika
6.3.1 Štandardné rtg projekcie
6.3.2 Ďalšie rtg projekcie
6.4 Počítačová tomografia, 3D rekonštrukcia
7 Klasifikácie
7.1 Rtg klasifikácie
7.2 CT klasifikácie
8 Skórovacie systémy
9 Terapia
9.1 Konzervatívna liečba
9.1.1 História
9.1.2 Indikácie konzervatívnej liečby
9.1.3 Konzervatívna liečba na KÚCH SZU Bratislava
9.2 Operačná liečba
9.2.1 História
9.2.2 Konzervatívna verzus operačná liečba
9.2.3 Faktory ovplyvňujúce výber operačnej metódy
9.2.4 Timing operačného výkonu
9.3 Otvorená repozícia a vnútorná fixácia (ORIF)
9.3.1 Indikácie ORIF
9.3.2 Indikačné kritériá ORIF na KÚCH SZU Bratislava
9.3.3 Kontraindikácie ORIF na KÚCH SZU Bratislava
9.3.4 ORIF – operačné prístupy
9.4 MIOS (miniinvazívna repozícia a osteosyntéza)
9.4.1 MIOS pri tongue zlomeninách
9.4.2 MIOS pri depression zlomeninách
9.5 Externá fixácia
9.6 MIOS verzus ORIF
10 Peroperačná kontrola
10.1 Dvojdimenzionálna peroperačná kontrola
10.2 ISO-C-3D
10.3 Asistovaná artroskopia
11 Pooperačná starostlivosť a extrakcia OS materiálu
11.1 Starostlivosť po ORIF
Starostlivosť o ranu
Imobilizácia
Antibiiotická a tromboembolická profylaxia
Antiedematózna liečba
Rehabilitácia
Zaťaženie končatiny
Rtg kontroly a CT vyšetrenie
11.2 Starostlivosť po perkutánnej repozícii a osteosyntéze
11.3 Starostlivosť o pacienta po externej fixácii
11.4 Extrakcia osteosyntetického materiálu
Vyšetrenia pred extrakciou materiálu
12 Komplikácie pri liečbe zlomenín kalkanea
12.1 Iatrogénne komplikácie
12.1.1 Neurologické komplikácie
12.1.2 Poranenie šľachových štruktúr
12.1.3 Chybný výber operačnej metódy
12.3 Komplikácie zo strany pacienta
12.4 Infekčné komplikácie
12.5 Kompartmentový syndróm nohy
12.6 Algoneurodystrofický (Sudekov) syndróm
13 Polytrauma a zlomeniny päty
14 Otvorené zlomeniny
15 Atypické intraartikulárne zlomeniny päty
15.1 Transkalkaneárna talonavikulárna luxácia
15.2 Luxačné zlomeniny kalkanea
15.2.1 Laterálne luxácie
15.2.2 Mediálne luxácie
15.3 Intraartikulárne zlomeniny predného výbežku
15.4 Zlomeniny „kačacieho zobáka“
16 Extraartikulárne zlomeniny kalkanea
16.1 Zlomeniny tuberu kalkanea (avulzie)
16.2 Extraartikulárne zlomeniny tela kalkanea a sutentakula
17 Vlastný súbor pacientov
17.1 Charakteristika súboru
17.2 Rozdelenie súboru
17.3 Výber operačnej metódy
17.4 Operačné prístupy, typy osteosyntéz a timing operácie
17.5 Hodnotenie výsledkov
17.6 Komplikácie súboru
17.7 Zhrnutie výsledkov a odporúčania autora
17.7.1 Zhrnutie výsledkov
17.7.2 Odporúčania autora
Literatúra