Vydavateľ: Osveta
ISBN: 9788080635282
Poč.strán: 125
Rok vydania: 2024
Väzba: brožovaná
Formát: 175x245
Jazyk: slovenský
Pridané: 31.05. 2024

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 9,00 €
Naša cena: 7,35 €
Zľava: 18%

Ošetrovateľský proces vo vybraných klinických odboroch

Autor: Libová Ľubica, Balková Hilda, Slezáková Zuzana

Kniha je v kategórii: Ostatné - lekárska
Ošetrovateľský proces predstavuje východiská pre efektívnu a štandardizovanú prácu sestry. Aby mohla sestra poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, musí mať adekvátny základ vedomostí a dostatok zručností. Realizácia ošetrovateľského procesu znamená nielen progres pre pacienta ako príjemcu kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, ale tiež sa podieľa a zabezpečuje ochrannú bariéru pre samotný výkon povolania sestry. Metóda ošetrovateľského procesu je v súčasnosti medzi zdravotníckymi profesiami ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie známa, keďže sa zaviedla do klinickej praxe u nás už pred vyše dvadsiatimi rokmi. Aj v študijných odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia má už tento program pevné miesto. Možno ho poskytovať v každom prostredí, kde sa vykonáva ošetrovateľská starostlivosť v zdraví, počas choroby a vo všetkých fázach života.Táto vysokoškolská učebnica je rozdelená do piatich kapitol. Určená je na vzdelávanie študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, sestrám a pôrodným asistentkám v praxi, ako aj pedagógom. Jednu kapitolu tvorí ošetrovateľský proces a ďalšie sú zamerané na vybrané klinické odbory. V každej z týchto kapitol sú uvedené charakteristiky jednotlivých chorôb, špecifiká ošetrovateľského procesu vo vybraných klinických odboroch, príklady ošetrovateľských diagnóz a ošetrovateľská starostlivosť. Na konci každého ošetrovateľského procesu sú uvedené kontrolné otázky na podporu samoštúdia. Umožňujú pedagógom a hlavne študentom overiť si vedomosti z danej problematiky.Autorský kolektív predpokladá, že táto učebnica doplní chýbajúce odborné texty vo vzdelávaní študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a pomôže im lepšie pochopiť predkladané učivo.Na záver si dovoľujeme vysloviť poďakovanie recenzentom tejto publikácie za ich cenné pripomienky.