Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788081684890
Poč.strán: 320
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 170x2
Jazyk: slovenský
Pridané: 19.10. 2016

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 8,70 €
Naša cena: 7,10 €
Zľava: 18%

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

učebnica

Autor: Sklenka Miloš a kolektív

Kniha je v kategórii: Účtovníctvo
Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je rozdelený do ôsmich kapitol, v ktorých sa postupne rozoberá problematika oceňovania majetku a záväzkov v cudzej mene, opravných položiek, rezerv, časového rozlišovania nákladov a výnosov, daní a dotácií, reálnej hodnoty ako oceňovacej veličiny, odloženej dane z príjmov a inventarizácie ako jednej z nezastupiteľných činností uzávierkových prác uskutočňovaných na konci účtovného obdobia. Učebnica obsahuje takisto prehľadné schémy, tabuľky, obrázky, typické účtovné prípady pre jednotlivé oblasti, príklady a stručné zhrnutia, ktoré majú študentom, resp. iným záujemcom pomôcť trvale si osvojiť nové poznatky. Učebnica vychádza z najaktuálnejšej právnej úpravy oblasti účtovníctva a súvisiacich predpisov a zameriava sa len na účtovníctvo podnikateľských účtovných jednotiek, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.