Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, ...
12,00 € 9,80 €
100 otázok a odpovedí – Postupy účtovania v PÚ, Účtovníctvo
Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ.Účtovnej ...
7,90 € 5,50 €
100 otázok o odpovedí - Štátne dávky a účtovníctvo
Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Štátne dávky a Účtovníctvo.Problematiku pandemickej ...
7,90 € 5,50 €
1000 riešení 1-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ročné zúčtovanie dane, Ukončenie v mzdovej učtárni, Otázky z praxe - ...
2,34 € 1,75 €
1000 riešení 2-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ročné zúčtovanie dane, tuzemské samozdanenie, uzatvorenie mzdových ...
2,34 € 1,75 €
1000 riešení 3,4/2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Postupy účtovania po novelách, Daňové výdavky v roku 2016...
4,67 € 3,50 €
1000 riešení 5/2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zdravotné poistenie - odvodová úľava, Zmeny v oceňovaní majetku...
2,34 € 1,75 €
Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky
Autorka sa v publikácii venuje najmä problematike účtovnej závierky zostavenej v súlade s Americkými všeobecne ...
11,62 € 9,50 €
Analýza účtovnej závierky
Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej ...
20,80 € 17,05 €
Audítorské postupy
Monografia ponúka pohľad na najširšie chápanie audítorskej profesie, kde vymedzuje užšie chápanie auditu s ...
10,90 € 8,90 €
Auditórstvo
V právnej úprave auditu došlo v poslednom období k významným zmenám, na čo autor v publikácii ...
12,00 € 9,80 €
Audítorstvo 2 - praktikum
Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi prehľad o štruktúre a predovšetkým o vecnom obsahu štandardov ...
10,30 € 8,40 €
Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov
Cenné papiere a podiely sú špecifickou oblasťou účtovníctva podnikateľských účtovných jednotiek, ktorá ...
3,30 € 2,70 €
Daň z príjmov v príkladoch a úlohách
Problematika dane z príjmov je nevyhnutnou súčasťou výučby na stredných odborných školách s ekonomickým ...
9,50 € 8,55 €
Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020
Kniha je praktickou príručkou, ktorá vám pomôže v orientácii v stále zložitejšom zákone o dani z príjmov. ...
19,80 € 14,85 €
Dane a účtovníctvo 1-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novinky v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2016 – 1. časť, Povinnosti ...
12,50 € 10,35 €
Dane a účtovníctvo 1/2015
Téma čísla: Povinnosti zamestnávateľov na konci roka, samozdanenie pri prijatí služieb zo zahraničia, hmotné ...
11,66 € 8,70 €
Dane a účtovníctvo 10-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania poistného, Zrušenie daňovej ...
9,88 € 7,90 €
Dane a účtovníctvo 11-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018, Zavedenie zdaňovania ...
9,88 € 7,90 €
Dane a účtovníctvo 2
Dane a účtovníctvo 2/2015 obsahuje: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2014, ...
11,26 € 8,40 €
Dane a účtovníctvo 2
Povinnosti zamestnávateľov 
11,26 € 8,40 €
Dane a účtovníctvo 2-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2917, Preddavky na daň z ...
10,37 € 7,75 €
Dane a účtovníctvo 2/2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO za zdaniteľné obdobie ...
12,50 € 10,60 €
Dane a účtovníctvo 3-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017, Vzdelávanie zamestnancov a ...
10,37 € 7,75 €
(338)