Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081202391
Poč.strán: 40
Rok vydania: 2013
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 18.09. 2013

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 2,00 €
Naša cena: 1,70 €
Zľava: 15%

Písanie a slohová výchova 3 - 2. zošit

Autor: Damboráková - Huliačková Viera

Písanie a slohová výchova v 3. ročníku ZŠ – komunikácia písanou rečou sú spracované v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania v 3. ročníku ZŠ, pričom rešpektujú súčasné trendy vo vyučovaní materinského jazyka. Ich cieľom je rozšíriť ponuku predpísaných komunikačných tém, aby dochádzalo k precvičeniu a upevneniu základného učiva slovenského jazyka a slohu. Rôzne druhy úloh prirodzeným spôsobom učia deti orientovať sa v texte, čítať s porozumením, vyberať z textu podstatné informácie, triediť ich a dopĺňať. Práca s textom podporuje rozvoj slovnej zásoby, pričom využíva aj medzipredmetové vzťahy. Úlohy podporujú tiež rozvoj fantázie a predstavivosti, dávajú priestor na nácvik a zdokonaľovanie zručnosti jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa a formulácie vlastných myšlienok písanou formou.