Frontisterion
Kniha je vypredaná
Vydavateľ: Kalligram
ISBN: 9788081011795
Poč.strán: 328
Rok vydania:
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 07.12. 2009

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 11,00 €
Naša cena: 8,25 €
Zľava: 25%

Frontisterion

Autor: Bröstl Alexander

Kniha je v kategórii: Výskum a iné
Kniha je venovaná mysliteľom, ktorí sú autormi alebo pripravovateľmi koncepcií. „Len nemnohí sú schopní navrhnúť a uskutočniť určitú politickú koncepciu, ale my všetci sme schopní hodnotiť ju,“ cituje autor v úvode Perikla. A práve so zámerom umožniť hodnotenie, objaviť zmysel úvah veľkých európskych a svetových mysliteľov a odniesť si z nich aj určité poznanie, o ktoré sa možno oprieť pri riešení dnešných problémov, predkladá Alexander Bröstl čitateľovi náčrt vývoja politického a právneho myslenia od antiky až po súčasnosť. V dejinách politického a právneho myslenia je pre autora ústredný vzťah slobody a autority (moci) alebo slobody a poriadku (ak poriadok pokladáme za logickú protihodnotu slobody), ktorý sa premieta do úvah o štáte a práve a do myšlienok o usporiadaní spoločenských inštitúcií. „Všetko, čo sa hovorí a píše, možno vždy chápať rôzne, čiže aj chápať zle. To, že si často rozumieme, spočíva zväčša v dobrej vôli, v želaní porozumieť si, v triezvom postoji k problému či vo viere v ľudský ro¬z¬um, ktorý spoznal (alebo ešte len spozná) pravú hodnotu slobody. Aj v rámci štátu a v rámci práva.“ Alexander Bröstl