Vydavateľ: Expol pedagogika
ISBN: 9788082803320
Poč.strán: 68
Rok vydania: 2023
Väzba: brožovaná
Formát: 208x297
Jazyk: slovenský
Pridané: 10.11. 2023

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Naša cena: 6,75 €

Kritické myslenie pre 6. - 7. ročník ZŠ

Autor: Kobela Jakub

Kniha je zaradená v: Základná škola 6. ročník 7. ročník Občianska náuka / Etika Expolpedagogika
Pracovný zošit Kritické myslenie pre 6. a 7. ročník základných škôl a pre gymnáziá s osemročným štúdiom obsahuje:Úlohy a aktivity sú usporiadané do štyroch okruhov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené. Pracovný zošit je využiteľný na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednických hodinách.Doplnkovým materiálom je metodická príručka, ktorá poskytuje oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny zameranej na rozvíjanie kritického myslenia žiakov a žiačok.
aktivity na efektívne využívanie kreativity a fantázie; cvičenia a úlohy zamerané na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne; témy na rozvoj analytických zručností pri práci s informáciami – odlíšiť pravdivé a nepravdivé informácie, hľadanie a overovanie zdrojov informácií; cvičenia zamerané na získanie zručnosti budovania názorov potrebnej pri riešení problémov, overovaní faktov, pri rozhodovaní.