Vydavateľ: Raabe
ISBN: 9788081403392
Poč.strán: 68
Rok vydania: 2022
Väzba: brožovaná
Formát: 210x296
Jazyk: slovenský
Pridané: 09.11. 2023

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Naša cena: 6,00 €

Ochrana života a zdravia PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ

Autor: Dutková Katarína

Kniha je zaradená v: Základná škola 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Biológia / Prírodoveda Raabe
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak na 2. stupni základnej školy:
Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
Vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
Mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;
Orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.