Mikroekonomická analýza
Kniha je vypredaná
Vydavateľ: IURA
ISBN: 9788080781804
Poč.strán: 575
Rok vydania: 2008
Väzba: viazaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 24.04. 2008

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 10,45 €
Naša cena: 8,55 €
Zľava: 18%

Mikroekonomická analýza

Autor: Fendek Michal

Kniha je v kategórii: Ekonómia
Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať kvantitatívny pohľad na štúdium mikroekonómie. Autor prezentuje najskôr teoretickú koncepciu mikroekonomického modelu trhovej rovnováhy medzi subjektom dopytu – spotrebiteľom a subjektom ponuky – firmou. Potom upriamuje pozornosť na modelovanie správania spotrebiteľa a princíp voľby jeho optimálnej spotrebnej stratégie a napokon rozoberá modely optimálneho správania firmy v prostredí dokonalej i nedokonalej konkurencie. Publikácia je doplnená prípadovými štúdiami, ktoré ilustrujú aplikačné možnosti mikroekonomickej analýzy pri riešení netriviálnych problémov rozhodovania. Učebnica je určená najmä pre študentov špecializujúcich sa na operačný výskum a ekonometriu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako aj pre záujemcov z ďalších ekonomicky orientovaných fakúlt.