Vydavateľ:Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081207662
Poč.strán: 120
Rok vydania: 2014
Väzba: brožovaná
Formát: 165x235
Jazyk: slovenský
Pridané: 18.01. 2017

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 7,85 €
Naša cena: 6,65 €
Zľava: 15%

Hospodárska geografia 1

1. časť pre obchodné akadémie

Autor: Gajdoš Alfonz a kolektív

Kniha je v kategórii: Ostatné predmety
Nová Hospodárska geografia pre obchodné akadémie je dielom skúsených a erudovaných autorov, ktorí vytvorili plnohodnotnú učebnicu moderného typu zodpovedajúcu požiadavkám učebných osnov aj pripomienkam učiteľov. Dielo odzrkadľuje aktuálne trendy v obsahovom aj didaktickom spracovaní učebníc a podporuje rozumové, intelektové, aj tvorivé schopnosti študentov.


Pozitíva novej učebnice:
* vysoká kvalita didaktického spracovania – základný text, úlohy, projekty,
* bohatý a názorný obrazový aj mapový materiál – farebné fotografie, mapy rôzneho druhu, grafy, schémy a prehľadné tabuľky,
* aktuálne štatistické údaje,
* jednoduché používanie,
* možnosť širšieho medzipredmetového využitia, najmä s ekonomikou cestovného ruchu.

Hospodárska geografia v plnofarebnom prevedení je obsahovo, graficky aj dizajnom prispôsobená veku stredoškolských študentov a charakteru predmetu.

Obsah učebnice sa člení na tieto základné témy:
Humánna geografia
– obyvateľstvo a sídla
- úvod do hospodárstva
Regionálna geografia sveta
– svetový oceán a polárne oblasti
* Ázia
* Afrika
* Austrália a Oceánia
* Angloamerika
* Latinská Amerika
V záverečnej časti sa nachádza slovník ozrejmujúci menej známe pojmy, termíny a skratky používané v texte, dopĺňacia mapa sveta k riešeniu projektov a zoznam odporúčanej literatúry.

Každá strana obsahuje živé záhlavie, ktorého obsah sa mení pri jednotlivých tematických celkoch, aby navodil charakteristickú atmosféru. Základný text zahŕňa najdôležitejšie informácie zo súčasnosti a histórie ekonomického vývoja daného štátu aj doplňujúce a vysvetľujúce texty. Štatistické údaje sú prehľadne a porovnateľne spracované v tabuľkách. Záver každej časti obsahuje stručné zhrnutie aj otázky a úlohy. Tie sú často formulované ako problémové úlohy, pričom sa zameriavajú na použitie vyšších myšlienkových operácií /špecifický a nešpecifický transfer/.

Učebnica je schválená Ministerstvom školstva SR.