Manažment pre nelekárske študijné programy
Kniha je vypredaná
Vydavateľ: Osveta
ISBN: 9788080634476
Poč.strán: 156
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 170x240
Jazyk: slovenský
Pridané: 28.12. 2016

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 9,00 €
Naša cena: 6,75 €
Zľava: 25%

Manažment pre nelekárske študijné programy

Autor: Jakušová Viera

Kniha je v kategórii: Personalistika
Táto vysokoškolská učebnica v teoretickej rovine vychádza z najnovších po- znatkov z manažmentu. Poskytuje súbor vedomostí potrebných na pochopenie teórie manažmentu a osobitostí zdravotníctva ako nevýrobného odvetvia národ- nej ekonomiky. Obsahovú náplň učebnice tvoria štyri relatívne samostatné ka- pitoly zamerané na identifikáciu klasických a moderných prístupov k manaž- mentu, na objasnenie základných ekonomicko-manažérskych pojmov, na analýzu práce manažérov vrátane základných manažérskych funkcií, ako aj na kvalitu a špecifiká zdravotníckych služieb. Súčasťou učebnice sú aj kontrolné úlohy, na základe ktorých si študenti môžu zopakovať učivo z každej kapitoly. Je žiaduce, aby získané teoretické vedomosti vedeli budúci zdravotnícki pra- covníci prakticky uplatňovať v rôznych typoch zdravotníckych organizácií.