Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788081685156
Poč.strán: 268
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 170x240
Jazyk: slovenský
Pridané: 28.11. 2016

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 17,00 €
Naša cena: 13,90 €
Zľava: 18%

Obchodný manažment

Autor: Čihovská Viera, Matušovičová Monika

Kniha je v kategórii: Management
Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto prístup umožňuje manažérom a vedúcim pracovníkom získať prehľad o hlavných problémových oblastiach potrebných na riadenie a organizovanie podniku a jeho organizačných jednotiek. Dôraz kladú na praktickú aplikáciu poznatkov moderného manažmentu, pričom vychádzajú z procesnej charakteristiky podnikového manažmentu. Hlavnú pozornosť venujú základným funkciám riadenia v obchodnej firme (v stredných a veľkých podnikoch) – plánovaniu, organizovaniu, riadeniu ľudských zdrojov a kontrole, ako aj mäkkým determinantom manažmentu.

Súčasťou manažmentu je aj vedenie ľudí v organizácii a osobnosť manažéra, ktorý uvádza do pohybu všetky zložky organizácie so zámerom dosiahnuť vytýčené ciele. Dôležitou súčasťou jeho práce je tiež účinná motivácia a stimulácia pracovníkov, a preto sa pozornosť autoriek zameriava aj na tieto oblasti riadenia obchodnej organizácie.

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.