Životní styl v informační společnosti
Kniha je vypredaná
Vydavateľ: UJAK Praha
ISBN: 9788074521195
Poč.strán: 176
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 165x230
Jazyk: český
Pridané: 12.10. 2016

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 11,90 €
Naša cena: 9,75 €
Zľava: 18%

Životní styl v informační společnosti

Autor: Kolesárová Karolína

Kniha je v kategórii: Sociológia
Předložená práce se zabývá nesporně zajímavým a aktuálním tématem komputerizace české populace a průnikem informačních technologií do diferencované struktury životních stylů. Má vysokou informační hodnotu a může být i podkladem pro diskuse a zamýšlení nejen v sociologii životního stylu a médií, ale zejména v sociologii výchovy a v pedagogických disciplínách, zaujme při analýze vztahů generací i při studiu problémových až deviantních jevů. Určitě přináší také podněty pro sociologii politiky zejména s nárůstem rozvoje různých politických hnutí a akcí zprostředkovaných i vyvolávaných právě s využitím informačních sítí. Autorka se opírá o bohatý seznam literatury, využívá však především dat empirických šetření. Hlavním metodologickým pilířem práce je tzv. druhotná analýza a interpretace výzkumů, a to zejména těch, na nichž se podílela. Velkou pozornost zasluhuje teoretický vstup a zarámování problematiky v němž se čtenář seznámí s problematikou přístupů k „vzdělanostní“ a „informační společnosti“ a především pak s úlohou nových informačních a komunikačních technologií, s generačním vývojem jejich užívání, s pozitivními i kriticky reflektovanými dopady. Jsou zde tak rozebírány přístupy k životnímu způsobu a životnímu stylu. V centru pozornosti se pak ocitají hodnoty, hodnotové orientace a aktivity v čase. Velká pozornost je věnována sociálnímu rozměru života a vývoji životního stylu, a to jak historicky, tak v životních etapách jedinců.
Velmi přínosný je pro čtenáře výklad a využití náročné metodologie, a to využití faktorové a clusterové analýzy k utváření typologie. A i v tomto smyslu lze za završení práce považovat pasáže věnované empiricky zkonstruovaným sedmi typům životních stylů. Autorka pak cílí z hlediska tématu své práce především k popisu a analýze využívání informačních a komunikačních technologií v rámci takto zkonstruovaných typů životního stylu, z nichž tzv. „kyber rozvojový životní styl“ pokládá za nositele společenské dynamiky.