Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami
Kniha je vypredaná
Vydavateľ:ASCEND OZ
ISBN: 9788097147020
Poč.strán: 362
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 147x205
Jazyk: slovenský
Pridané: 12.10. 2016

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 16,80 €
Naša cena: 15,10 €
Zľava: 10%

Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami

Autor: Karkošková Slávka

Kniha je v kategórii: Psychológia
Jedinci, ktorí sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania, sú mnohokrát nepochopení, niektoré ich reakcie sú vnímané ako choré, nenormálne. Obete často nerozumejú ani samy sebe a posudzujú sa nadmieru prísne. Cieľom publikácie je sprostredkovať čitateľom informácie, ktoré zvýšia ich kapacitu porozumieť tomu, že to nie obeť je nenornálna, ale zločin, ktorý bol na nej spáchaný, a že reakcie obete možno vnímať aj ako prejav jej úsilia kreatívne sa prispôsobiť nenormálnym životným okolnostiam, ktoré sú zväčša udržiavané nesprávnymi postojmi okolia k obetiam a páchateľom. Autorka v tejto publikácii najprv vymedzuje pojem sexuálne zneužívanie detí (CSA), uvádza škálu foriem CSA a predstavuje dôvody, pre ktoré sa CSA zaraďuje medzi veľmi špecifické traumatické životné udalosti. Bežne rozšírené mylné domnienky o tejto problematike autorka konfrontuje s realitou a objasňuje, prečo je tak náročné obete CSA včas identifikovať, prečo väčšinou o svojich zážitkoch nehovoria otvorene a presvedčivo, resp. prečo takúto skúsenosť odhalia niekedy až s odstupom rokov či desaťročí. Rozsiahla časť publikácie je venovaná popisu potenciálnych dlhodobých následkov tejto traumy, ktoré sa môžu objaviť v psychickej, telesnej, sociálnej i spirituálnej oblasti a v rôznej miere narúšať kvalitu života v dospelosti. Následne je pozornosť v publikácii sústredená na potreby a postupy v terapii dospelých, ktorí sa usilujú vysporiadať sa s touto traumou a jej následkami vo svojom živote. Napokon sa autorka v publikácii zaoberá náboženskými otázkami (súvisiacimi s pojmami ako utrpenie, obeta, hriech, panenstvo, uzdravenie, odpustenie a zmierenie), ktoré často trápia veriacich so skúsenosťou CSA. Poukazuje na to, ako neadekvátne odpovede na tieto otázky podporujú bezprávie a sťažujú obetiam zotavenie sa z traumy.

Táto publikácia je adresovaná predovšetkým dospelým obetiam CSA a ich blízkym, ktorí majú záujem lepšie im porozumieť. Zároveň je určená ľuďom, ktorí by z titulu svojej profesie mali byť obetiam nápomocní v procese zotavovania sa z tejto špecifickej traumy. Informácie obsiahnuté v publikácii môžu byť užitočné najmä psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a osobám pôsobiacim v oblasti pastorácie (najmä kňazom, pastorom, pastorálnym poradcom). Vyšetrovateľom, advokátom a sudcom môže obsah publikácie osvetliť dynamiku CSA (vrátane prvkov prispievajúcim k latencii tohto trestného činu) a rozsah škôd, ktoré CSA za sebou môže zanechať. Napokon je táto publikácia adresovaná aj páchateľom CSA, aby im vyjavila bolestné následky ich zločinov a pohla ich k zmysluplným formám pokánia.