Vydavateľ: Osveta
ISBN: 9788080633141
Poč.strán: 194
Rok vydania: 2009
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 14.10. 2009

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 7,50 €
Naša cena: 5,60 €
Zľava: 25%

Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo

Autor: Németh František a kolektív

Kniha je v kategórii: Pre zdravotné sestry
Autori ponúkajú na trh vzdelávania pre štúdium v zdravotníckych nelekárskych povolaniach veľmi aktuálnu vysokoškolskú učebnicu, ktorej obsahom je v súčasnom období akcentovaná téma „starnutia populácie“. V publikácii je urobená syntéza a prepojenie poznatkov z geriatrie ako medicínskeho odboru a starostlivosti o seniorov z odboru ošetrovateľstvo. V publikácii sa na vysokej odbornej úrovni opisujú jednotlivé aspekty tejto problematiky, mapujú všetky ochorenia orgánových systémov a deficity potrieb u seniorov a geriatrických pacientov. Problematika je zvládnutá s pedagogickým taktom, skúsenosťami a vnímavosťou pre potreby učiaceho sa študenta na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Do obsahu učebnice sú shodne zakomponované témy medicínskej etiky, kde autori predkladajú etické otázky na zodpovedanie nielen pre lekárov, filozofov a právnikov, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Tento výukový text obohatí penzum dostupných literárnych poznatkov, informácií a vedomostí v oblasti zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov, čo treba vysoko oceniť.