Vydavateľ: OZ Priatelia Bratislavy
ISBN: 9788097028763
Poč.strán: 876
Rok vydania: 2024
Väzba: brožovaná
Formát: 165 x 245
Jazyk: slovenský
Pridané: 24.05. 2024

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 39,00 €
Naša cena: 29,25 €
Zľava: 25%

Bratislava

Topografia historického jadra mesta v 17. – 19. storočí

Autor: Baláž Claude J.

Kniha je v kategórii: História, mýty
Publikácia je výsledkom historického topografického výskumu 287 kráľovských, cirkevných, mestských a meštianskych objektov, ktoré sa nachádzali v historickom jadre mesta Bratislava – v priestore vymedzenom v minulosti mestskými hradbami, s dôrazom na archívne, dokumentačné a ilustračné materiály. Ide o priekopnícku monografiu, prvú svojho druhu, ktorá zatiaľ v historickom priestore Slovenska nejestvuje.

Pre poznanie minulosti je dôležitá historická topografia. Z nej sa dozvedáme, ako vznikali námestia, ulice i uličky, aké objekty v nich stáli, kto boli ich majitelia, aké zmeny sa s nimi udiali a aké udalosti ich postihli. Mnohé európske mestá venovali tejto problematike osobitnú pozornosť a výsledky dlhodobých a zložitých výskumov boli zverejnené v samostatných monografiách. Bratislave ako hlavnému mestu Slovenskej republiky takáto monografia zatiaľ chýba. Každý dom a priestor má svoju minulosť. Cieľom tejto publikácie bolo túto minulosť objasniť a priblížiť súčasníkom i nasledujúcej generácii ako trvalú súčasť kultúrneho dedičstva a bohatstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Predmetná práca je výsledkom historického topografického výskumu Bratislavy s dôrazom na archívne, dokumentačné a ilustračné materiály uložené najmä v Archíve mesta Bratislavy (AMB), Slovenskom národnom archíve (SNA), Slovenskej národnej galérii (SNG), Múzeu mesta Bratislavy (MMB), Galérii mesta Bratislavy (GMB), Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB), Regionálnej knižnici v Bratislave (RKB), Rakúskom štátnom archíve vo Viedni (Österreichisches Staatsarchiv) a Vojenskom archíve vo Viedni (Kriegsarchiv). Ide o priekopnícku monografiu, prvú svojho druhu, ktorá zatiaľ v historickom priestore Slovenska nejestvuje.

Obsahom publikácie je úvodná štúdia, stručné dejiny mesta v sledovanom období, vývoj názvoslovia jednotlivých ulíc a číslovania domov od roku 1765 po súčasnosť, identifikácia jednotlivých domov z hľadiska ich majiteľov, stavebného členenia, vnútornej dispozície, presta