Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057106470
Poč.strán: 256
Rok vydania: 2024
Väzba: brožovaná
Formát: 154x214
Jazyk: slovenský
Pridané: 11.04. 2024

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 19,80 €
Naša cena: 16,20 €
Zľava: 18%

Dynamický nákupný systém

Praktická príručka

Autor: Púček Ľubomír, Hrivnáčiková Adriana

Kniha je v kategórii: Právnická literatúra
Úlohou publikácie Dynamický nákupný systém – Praktická príručka je detailné a na príkladoch založené vysvetlenie fungovania dynamického nákupného systému (DNS), a to nielen z hľadiska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj z hľadiska aplikačnej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a praktických skúseností autorov príručky s používaním DNS v rámci nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. Publikácia ponúka základné informácie o DNS a prehľad krokov v rámci DNS, a to aj formou infografiky, ktorý je podaný tak z hľadiska verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu/uchádzača. Ku každému procesnému kroku v rámci DNS je uvedené vysvetlenie zákonnej úpravy; podrobný prehľad a vysvetlenie úkonov z hľadiska verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu/uchádzača; relevantné metodické usmernenia a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie; praktické poznámky, vysvetlenia, odporúčania a upozornenia; lehoty pre verejného obstarávateľa a lehoty pre záujemcu/uchádzača; identifikácia relevantných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pre daný procesný krok. Súčasťou praktickej príručky sú aj editovateľné vzory pre prípravu a priebeh DNS, ktoré sú pripravené nielen z hľadiska verejného obstarávateľa, ale aj záujemcu/uchádzača. Ide o rôzne vzory zápisníc, vyhodnocovacích hárkov, listov, oznámení, informácií či žiadostí. Publikácia je určená odborným pracovníkom verejných obstarávateľov a v menšej miere aj obstarávateľov, ktorí sú zodpovední za prípravu, procesný manažment a realizáciu verejných obstarávaní. Taktiež je určená záujemcom/uchádzačom, teda podnikateľom, ktorí majú záujem o zákazky zadávané verejným obstarávaním. Publikácia má vysokú pridanú hodnotu aj pre právnikov pripravujúcich návrhy zmlúv do súťažnej dokumentácie, advokátov poskytujúcich právne poradenstvo pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj pre záujemcov/uchádzačov. Užitočným pomocníkom je aj pre kontrolórov obcí a vyšších územných celkov, kontrolórov a audítorov v štátnej správe, osobitne v rámci fondov Európskej únie, finančných manažérov či predstaviteľov mimovládnych organizácií a ďalších odborníkov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s verejným obstarávaním.