Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057106388
Poč.strán: 664
Rok vydania: 2023
Väzba: brožovaná
Formát: 148x212
Jazyk: slovenský
Pridané: 14.03. 2024

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 34,50 €
Naša cena: 28,25 €
Zľava: 18%

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Komentár

Autor: Domin Marek

Kniha je v kategórii: Právnická literatúra
Komentár predstavuje druhé, aktualizované a prepracované vydanie diela, ktoré vyšlo začiatkom roku 2018. Vhodnosť druhého spracovania komentára k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, teda k tzv. volebnému kódexu, je daná najmä aktuálnosťou. Prvé vydanie totiž zohľadňovalo právny stav ešte k novembru 2017. Odvtedy sa však ustanovenia volebného kódexu dočkali niekoľkých podstatných zmien. Zohľadnenie vývoja právnej úpravy medzi jeseňou 2017 a letom 2023 však nebolo jediným dôvodom na spracovanie druhého vydania diela. Snahou autora bolo taktiež veľkú časť textu pôvodného komentára prepracovať, najmä čo sa týka „hĺbky" spracovania, aby výsledný produkt bol ešte kvalitnejší. Samozrejmosťou bolo zohľadnenie novších relevantných prameňov vrátane judikatúry súvisiacej s voľbami a volebným právom. Účel druhého vydania komentára zostáva rovnaký ako v prípade jeho predchodcu. Je ním systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať" jednotlivé ustanovenia volebného kódexu a doplniť ich o relevantné informácie, týkajúce sa najmä súvisiacich právnych predpisov a praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu organizácie volieb a ich priebehu, ako aj výkonu volebného práva, ktorý čitateľovi výlučne „holý" text volebného kódexu len ťažko môže poskytnúť. Forma spracovania textu diela zostala podobná ako v prípade prvého vydania. Výraznejšou zmenou je len osobitné spracovanie komentára k jednotlivým odsekom toho-ktorého paragrafu, keďže v prvom vydaní bol komentár ku všetkým paragrafom vždy spracovaný ako jeden celok. Predkladaný komentár má tak, ako jeho predchodca, ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho užívateľmi môžu byť nie len profesionáli, teda tí, ktorí sú s problematikou volieb a volebného práva pracovne spätí, ale taktiež aj všetci tí, ktorým volebné právo patrí. Práve voličom, ale aj kandidátom, by tento komentár mohol poslúžiť ako praktická pomôcka, a to či už pri výkone práva voliť, alebo pri uchádzaní sa o volenú funkciu. Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Práve naopak, komentár sa autor snažil napísať tak, aby bol čo možno najviac zrozumiteľný aj pre bežného občana – nositeľa volebného práva. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných spoločenskovedných disciplín. Zaujať by mohol aj právnych akademikov.