Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057106241
Poč.strán: 232
Rok vydania: 2023
Väzba: brožovaná
Formát: 150x214
Jazyk: slovenský
Pridané: 14.03. 2024

Kniha nie je skladom
expedujeme do 7dní

Bežná cena: 17,70 €
Naša cena: 14,50 €
Zľava: 18%

Inovácie v edukácii

Autor: Petlách Erich

Kniha je v kategórii: Pedagogika
Prudký rozvoj vedy a techniky si vyžaduje dokonalejšie a všestrannejšie pripravených ľudí, čo zákonite vyvoláva zvýšené požiadavky na zefektívnenie edukácie na školách. Ako premietnuť nové poznatky do obsahu vzdelávania, zvýšiť kvalitu a efektívnosť edukačného procesu a rešpektovať pritom osobitosť žiaka? Druhé, aktualizované a doplnené vydanie publikácie „Inovácie v edukácii" sa zameriava na edukačné oblasti, ktoré môžu výrazne pozitívne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Autor sa v jednotlivých kapitolách venuje oblastiam, ako sú učebné štýly, stratégie a taktiky učenia sa, vyučovacie metódy, tvorivé vyučovanie, využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese. Súčasne akcentuje dôležitosť a význam emocionality v edukácii, v neposlednom rade tiež význam mäkkých zručností a rastového myslenia, ktorých význam bude čím ďalej rásť. Zároveň však zdôrazňuje najdôležitejší článok kvality vzdelávania, ktorým je práca učiteľa. Všetky kapitoly publikácie sú spracované tak, aby čitateľ získal predstavu o požiadavkách kladených na súčasnú edukáciu, podstatou ktorej nie je len získavanie nových vedomostí, ale potreba naučiť žiaka tvorivo rozmýšľať, prebúdzať u neho záujem o poznávanie a ďalšie sebavzdelávanie. Publikácia je určená nielen pre pedagogických zamestnancov ako podnet na tvorivú prácu so žiakmi, ale pre všetkých, ktorí si uvedomujú naliehavosť volania po „lepšej škole", ktorú chceme bez výnimky všetci – žiaci, rodičia, učitelia, spoločnosť.