Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788071589273
Poč.strán: 64
Rok vydania: 2009
Väzba: brožovaná
Formát: 210×297
Jazyk: slovenský
Pridané: 10.09. 2008

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 3,93 €
Naša cena: 3,10 €
Zľava: 20%

Pracovný zošit k čítanke 3

Autor: Štefeková Kamila a kolektív

Pracovné zošity k Čítanke pre 3. ročník sú mimoriadne úspešnou pomôckou k súčasným Čítankám. Korešpondujú s literárnymi ukážkami v Čítanke, ku ktorým prinášajú rôznorodé úlohy, tvorivé aktivity a problémové cvičenia. Pracovný zošit v plnej miere rešpektuje platné učebné osnovy. Pracovné zošity k čítaniu sú navzájom úzko prepojené. Cieľavedome, v priebehu niekoľkých rokov, rozvíjajú pozitívny vzťah žiakov k literatúre. Učiteľ ich môže zaraďovať do vyučovania podľa individuálnych schopností detí, čo mu umožňuje viac pracovať s menej úspešnými žiakmi. Fakt, že ich vytvoril širší autorský kolektív odstránil riziko monotónnosti úloh. Naopak, výnimočný ohlas medzi učiteľskou verejnosťou potvrdzuje, že pracovné zošity významne prispievajú k odstráneniu jednotvárnosti vyučovania a sú žiakmi veľmi obľúbené. Zadania a celkové obsahové zameranie pracovných zošitov je vekuprimerané. Obsah sa skladá z rôznych foriem rozvoja komunikačných zručností a rozvoja tvorivosti a samostatnosti, ktoré sa opiera najmä o detskú zvedavosť. Ide napríklad o tvorivé riešenia krížoviek, hru so slovami, vlastné literárne pokusy, obmeny záverov rozprávok, dopĺňanie veršov, hľadanie slov s rovnakým významom, pamäťové cvičenia či určovanie významu slov. V pracovných zošitoch na čítanie pre 2. až 4. ročník ZŠ nájdete aj úlohy na utvrdzovanie a preverovanie nových vedomostí. Významnou mierou sa v nich uplatňujú medzipredmetové vzťahy, napr. s vlastivedou, matematikou či prírodovedou. Jedinečnou a v súčasnosti veľmi žiadanou zložkou sú úlohy na porozumenie textu, ale aj úlohy na sebahodnotenie.