Vydavateľ: Aurora
ISBN: 9788082500854
Poč.strán: 288
Rok vydania: 2023
Väzba: viazaná
Formát: 143x220
Jazyk: slovenský
Pridané: 01.06. 2023

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 18,90 €
Naša cena: 14,15 €
Zľava: 25%

Vlak do Moskvy

Autor: Gorokhova Elena

Kniha je v kategórii: Romány
V povojnovom Rusku 50. a 60. rokov sa aj dievcˇensky´ sen mo^zˇe statˇ aktom vzdoru.
V tomto strhujúcom a dojímavom románe o rodinných tajomstvách, vášni a strate, vytrvalosti a sile ambícií, sa mladá žena, v povojnovom Rusku 50. a 60. rokov, pokúsi zmieriť so svojou tragickou minulosťou a zároveň sa nevzdať nádeje na lepšiu budúcnosť. Román z nedávnej minulosti inšpirovaný skutočným príbehom je vo svetle súčasných udalostí najlepším odkazom toho, že tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.
V ospalom mestecˇku za zˇeleznou oponou zˇije mlada´ dievcˇina Sasˇa v dome, ktory´ ukry´va mnoho tajomstiev. Jedny´m z nich je aj jej sen statˇ sa herecˇkou. Kedˇ sa rozhodne odi´stˇ sˇtudovatˇ herectvo do Moskvy, vzoprie sa matke aj stary´m rodicˇom, a za´rovenˇ opusti´ svoju prvu´ la´sku Andreja.
Pred odchodom objavi´ tajny´ vojnovy´ denni´k svojho stry´ka Kolˇu, ktore´ho aj roky po skoncˇeni´ vojny povazˇuju´ za nezvestne´ho. Za´pisky mlade´ho umelca odhalˇuju´ oficia´lne lzˇi a zaka´zanu´ pravdu o Stalinovej brutalite. Jeho tragicky´ milostny´ pri´beh Sasˇu spreva´dza cely´m sˇtu´diom na divadelnej sˇkole a upevnˇuje jej odhodlanie prezˇitˇ na javisku tisi´ce iny´ch zˇivotov. Po skoncˇeni´ sˇkoly zi´ska angazˇma´n v Leningrade, kde sa Andrej, teraz uzˇ apara´tnik komunistickej strany, sta´va cenzorom jej pra´ce. Kedˇ vyjde najavo tajomstvo z minulosti, Sasˇine ambi´cie prudko narazia na Andrejovu oddanostˇ strane a musi´ sa rozhodnu´tˇ, cˇi jej sny skutocˇne stoja za nevyhnutne´ obete. Azˇ na konci sa spolu s nˇou dozvieme, cˇi – ako hovorievala jej stara´ mama – naozaj vsˇetko dobre dopadne.