Vydavateľ: Poradca s.r.o.
ISBN: 9772730035331
Poč.strán: 160
Rok vydania: 2024
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 19.05. 2021

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 6,90 €
Naša cena: 4,80 €
Zľava: 30%

Aktualizácia 2024 II/2

Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o cenách

Autor: Kolektív

Kniha je v kategórii: Právnická literatúra
Od 1. apríla 2024 budú musieť všetky verejné obstarávania, okrem tých s veľmi nízkou hodnotou, viesť iba odborní garanti, ktorí zložili skúšku a sú registrovaní na Úrade pre verejné obstarávanie. Skúšky budú povinné pre každého, či už absolventa základnej školy, vysokoškolského profesora práva alebo advokáta zapísaného v advokátskej komore. Odborní garanti budú zodpovední za nezrovnalosti vo verejných obstarávaniach a budú čeliť prísnym sankciám, ak sa zistí, že verejné obstarávania pod ich dohľadom sú v rozpore so zákonom.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – po novele zákonom č. 32/2024 Z. z. (prvá novela) a po novele zákonom č. 40/2024 Z. z. (druhá novela) – Zákony II A
Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách – po novele zákonom č. 33/2024 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A

UPOZORNENIE NA ZMENU!
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok – po novele zákonom č. 40/2024 Z. z. (prvá novela) – Zákony II B
Zákon č. 382/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich – po novele zákonom č. 40/2024 Z. z. (prvá novela) – Zákony II A


Novely zákonov sú ďalším opatrením, ktoré by malo pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19. Vypracovávajú sa nadväzne na prijaté opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu pre zamestnancov, podnikateľov a SZČO.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
Zákon č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch