Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057102434
Poč.strán: 224
Rok vydania: 2020
Väzba: brožovaná
Formát: 150x211
Jazyk: slovenský
Pridané: 21.10. 2020

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 22,90 €
Naša cena: 18,78 €
Zľava: 18%

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

Autor: Roháček Peter, Prosman Maroš

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom“ spracúva doterajšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ v oblasti colnej únie EÚ a pohybu tovaru cez colnú hranicu a identifikuje významné rozsudky týkajúce sa cla, ktoré výraznou mierou prispeli k objasneniu často neurčitých a nejednoznačných ustanovení colnej legislatívy a k ich výkladu.
Publikácia oboznamuje čitateľa s obsahom judikátu, čo zahŕňa uvedenie čísla rozsudku a jeho názov, heslovitú charakteristiku predmetu sporu, presnú citáciu relevantnej prejudiciálnej otázky, výberu z odôvodnenia, návrhu generálneho advokáta (ak nebolo vo veci rozhodnuté bez jeho návrhov) a citáciu podstatných častí výroku. V záverečnej časti autori ponúkajú stručný komentár k judikátu, aby bolo zrejmé, čo je jeho predmetom, prečo je významný a či je (a z akého dôvodu) použiteľný aj v súčasnosti.
Predkladaná publikácia je určená pre odbornú obec a jej cieľom je pomôcť rozšíreniu aplikácie spracovaných rozsudkov predovšetkým v rozhodovacej činnosti slovenských súdov a iných orgánov verejnej moci pri rozhodovaní vo veciach regulovaných colnými predpismi. V neposlednom rade je publikácia určená tiež hospodárskym subjektom a ich právnym zástupcom pri uplatňovaní svojich práv a právom chránených záujmov v colnej oblasti.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii