Vydavateľ: Kukuča Jaroslav
ISBN: 9788057007180
Poč.strán: 140
Rok vydania: 2019
Väzba: brožovaná
Formát: 208x296
Jazyk: slovenský
Pridané: 24.06. 2019

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 8,80 €
Naša cena: 6,60 €
Zľava: 25%

Historicita Biblie

Nové objavy

Autor: Kukuča Jaroslav

Táto kniha prináša mnoho nových objavov z oblasti biblických dejín. K starším paralelám medzi Eposom o Gilgamešovi a knihou Genezis pridala nové paralely. Zovšeobecnila najstaršie dejiny vzniku prvej civilizácie sveta (sumerskej) s biblickými dejinami vzniku človeka. Ukázala, že biblické dejiny Jozefa a jeho rodiny, rovnako ako aj exodu Židov z Egypta majú svoje paralely s kráľovskými dejinami Egypta. Herodotove kráľovské príbehy z prostredia perzského kráľa Dareia majú svoje paralely v biblických knihách Judit, Tobiáš, ale najmä Ester. Príbehy Makabejských mučeníkov zodpovedajú príbehom z kráľovských dejín Hasmoneovskej dynastie, tak ako ich zaznamenal Jozef Flávius. Podobne príbehy Panny Márie a jej rodiny zodpovedajú kráľovským príbehom poslednej Hasmoneovskej kráľovnej Mariamné a jej rodiny, tak ako ich zaznamenáva Jozef Flávius. Prensledovanie kresťanov za Nera v roku 64 po Kr. pravdepodobne inicioval Jozef Flávius, ktorý sa práve v tej dobe ocitol v Ríme a potreboval od Nera, aby prepustil uväznených židovských kňazov. Vyznanie Jozefa Flávia o Ježišovi, že je Kristus (Testimonium Flavianum) zrejme napísal laodicejský biskup Anatolius, ktorý bol jedným z teológov – matematikov, ktorí v tej dobe upresňovali historické dáta teologicko – matematickými konštrukciami. A nakoniec, pravdepodobne list cisára Trajána miestodržiteľovi Bythínie Plíniovi Mladšiemu je predobrazom, z ktorého sa neskôr vyvinul list Pána Ježiša kráľovi Abgarovi v Edesse, z neho zázračný obraz (mandylion) Pána Ježiša v Edesse a Konštantínopole a nakoniec možno aj Turínske plátno.Ukážka z textuObsah
Úvod, metóda práce ................................................................................................................. 7
Genezis ako zemepisná kniha .................................................................................................. 9
A. Úrodný polmesiac ............................................................................................................... 9
Dejiny prvej civilizácie sveta, písané ňou samou ...................................................................10
B. Okolité národy ....................................................................................................................54
C. Vlastné židovské kmene .....................................................................................................56
Príbehy knihy Exodus inšpirované príbehmi z egyptských dejín ...........................................57
Pán Boh zjavuje svoje meno ...................................................................................................70
Kniha Sudcov ako zdroj dejín patriarchov ..............................................................................73
A. Sudca Gedeon a jemu zodpovedajúce paralely v dejinách patriarchov ..............................75
B. Sudca Jefte a jemu zodpovedajúce paralely v dejinách patriarchov ...................................80
C. Sudca Samson a jemu zodpovedajúce paralely v dejinách patriarchov ..............................81
D. Príbehy Michovho kňaza Léviovca a Jakuba .....................................................................84
E. Sodoma a Gibea ..................................................................................................................89
Knihy – Judit, Ester, Tobiáš, a Herodotove príbehy ..............................................................101
Makabejskí mučeníci a Jozef Flávius ....................................................................................104
Panna Mária a kráľovná Mariamné u Jozefa Flávia, a ďalšie novozákonné paralely ............106
Kedy sa narodil Pán Ježiš? .....................................................................................................109
Prenasledovanie kresťanov za Nera ........................................................................................111
Testimonium Flavianum .........................................................................................................112
Plínius Mladší a Mandylion ....................................................................................................119
Zdroje textov pre synoptické tabuľky .....................................................................................135
Zdroje obrázkov ......................................................................................................................137

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii