V kategórii Učebnice pre technické odbory stredná škola nájdete všetky učebnice zo zoznamu schválených kníh od vydavateľstiev SPN-Mladé letá a ExpolPedagogika. Nájdete tu knihy pre odbory - stavebníctvo, strojníctvo, cestná doprava, elektrotechnika, odevná technológia a mechanika.

Automobily I pro 1. ročník UO Automechanik
Seznamuje s historií a rozdělením vozidel. Popisuje základní části a zaměřuje se na strojový spodek ...
13,42 € 10,05 €
BIOENERGETIKA pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
Učebnica obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom ...
25,00 €
Cestné vozidlá I
Učebnica Cestné vozidlá I poskytuje základné informácie o konštrukčnom riešení cestných vozidiel celkovo, ...
24,00 €
Cestné vozidlá II pre 3. ročník ŠOD
Učebnica sa bližšie venuje konštrukcii rôznych typov bŕzd vozidiel, regulácii brzdenia, spôsobom pruženia ...
24,00 €
Cestné vozidlá III pre 4. ročník ŠOD
Učebnica poskytuje informácie o konštrukčnom riešení spaľovacích motorov cestných vozidiel - o rozdelení a ...
24,00 €
Cestne vozidla IV pre 4. ročník ŠOD
Učebnica dopĺňa informácie tematického celku Spaľovacie motory 3. dielu učebnice v kapitolách: Palivová ...
22,95 €
Historický vývoj automobilizmu pre stredné odborné školy
Historický vývoj automobilizmu pre stredné odborné školyAutomobil pozná azda každý, ale historický vývoj ...
25,00 €
Hospodárska geografia pre 1. ročník obchodných akadémií – 2. časť
Učebnica Hospodárska geografia pre 1. ročník podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a ...
23,80 €
Materiály I pro 1. a 2. ročník UO Kosmetička
Učebnice Materiály I pro 1. a 2. ročník UO Kosmetička popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém ...
10,58 € 8,95 €
Materialy pre 1. ročník učebného odboru KADERNÍK
Aktualizovaná učebnica z r. 2007, ktorá je v súlade s platným ŠVP pre učebný odbor kaderník a pre ...
24,00 €
Materiály pre 2. a 3. ročník pre študijného odboru kozmetik
Materiály pre 2. a 3. ročník pre študijného odboru kozmetikByť zdravý, udržať si čo najdlhšie mladistvý ...
23,53 € 20,00 €
Materialy pre 2. ročník učebného odboru KADERNÍK
Učebnica obsahuje informácie o základných kaderníckych surovinách a chemických látkach na výrobu ...
24,00 €
Materialy pre 3. ročník učebného odboru KADERNÍK
V poslednej, tretej časti učebnice sa žiaci oboznámia s biologicky účinnými látkami, ktoré sa najčastejšie ...
24,00 €
Mechanika – Dynamika pre ŠO strojárstvo
Obsahuje základné poznatky z klasickej dynamiky. Ich pochopenie vám umožní riešiť úlohy z tohto odboru ...
17,00 €
Mechanika – Hydromechanika a termomechanika
Učebnica Mechanika pre stredné odborné školy sa na základe prirodzeného členenia predmetu mechanika delí na ...
17,00 €
Mechanika – Kinematika pre ŠO strojárstvo
Kinematika je súčasťou série zošitov tvoriacich učebnicu Mechanika pre SOŠ. Učebnicu môžu použiť aj žiaci ...
17,00 €
Mechanika – Statika pre ŠO strojárstvo
Učebnica Mechanika pre stredné odborné školy sa na základe prirodzeného členenia predmetu mechanika delí na ...
20,00 €
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.
Učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej ...
23,80 €
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 - 4. upravené vydanie
Druhá časť učebnice je určená žiakom elektrotechnických učilíšť a stredných odborných škôl.
22,53 € 20,25 €
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 2. časť
Učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov ...
23,80 €
Odborné kreslení
Odborné kreslení Pro předmět výtvarná výchova UO Kadeřník Zabývá se základní účesovou tvorbou, kresbami ...
12,28 € 10,40 €
Odborné kreslení
Odborné kreslení Pro učební obor truhlářství Základy technického kreslení, seznámení se čtením, ...
11,37 € 9,65 €
Odborné kreslenie pre 1-3 ročník UO kaderník
Odborné kreslenie pre 1-3 ročník UO kaderníkCieľom odborného kreslenia je rozvíjať tvorivú fantáziu žiaka. V ...
24,71 € 21,00 €
Odevná technológia pre 1. ročník UO krajčír
Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a ...
23,80 €
(48)