V kategórii Učebnice pre základné školy - Slovenský jazyk nájdete všetky učebnice pre prvý a druhý stupeň základnej školy od vydavateľstiev : Orbis Pictus Istropolitana, SPN-Mladé letá, Aitec, Mapa Slovakia, Vydavateľstvo Taktik. Nájdete tu klasické učebnice ale aj rôzne zošity na precvičovanie gramatiky, diktáty, testy na prípravu k prijímacím skúškam na stredné školy a testovanie deviatakov.

Abeceda, z vreca von!
Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom ...
2,35 €
AHA! motýle, pracovná učebnica
Predšlabikárová pracovná učebnica AHA! motýle je učebnica čítania pre analyticko-syntetickú metódu, ktorá ...
5,50 € 5,50 €
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ
Kniha vychádza z koncepcie svojho predchodcu (Budem vedieť pravopis 1 – pre 5. a 6. ročník ZŠ). Novinkou však ...
5,89 € 4,15 €
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ
Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z ...
5,89 € 4,40 €
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje ...
5,89 € 4,40 €
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ
Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, ...
7,39 € 5,50 €
Čísielkový domček písanka s predtlačou na nácvik písania číslic
Doplnkový pracovný zošit Čísielkový domček 1 na nácvik správneho písania číslic a precvičenie ...
2,00 €
Čítaj s Mimom
Pracovný zošit Čítaj s MIMOM prináša zábavné čítanie s porozumením k šlabikárovému obdobiu od písmena ...
4,70 €
Čítanie s porozumením 2
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základnej školy. Niektoré ...
5,40 €
Čítanie s porozumením 3
"Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na ...
5,40 €
Čítanie s porozumením 4
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na ...
5,40 €
Čítanie v 1. ročníku ZŠ
Pracovný zošit Čítanie v 1. ročníku ZŠ svojou koncepciou a metodikou nácviku čítania plne korešponduje so ...
4,70 €
Čítanka 1
Čítanka k Šlabikáru pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých ...
4,75 € 4,75 €
Čítanka k Šlabikáru LIPKA
Čítanka k Šlabikáru LIPKA® je treťou časťou súboru Šlabikára LIPKA®.Čítanka k Šlabikáru LIPKA®:- ...
7,10 €
Čítanka pre 1. stupeň základných škôl - Baran Banán nie je žiadne Bééčko
Táto Čítanka vznikla, aby pomohla zlepšiť prístupy učiteľov k čítaniu s porozumením. Mnohé súčasné ...
3,90 €
Čítanka pre 1.ročník ZŠ Štefeková
Čítanka nadväzuje na prácu so šlabikárom a prináša okrem textov aj zaujímavé úlohy, ktoré svojim ...
6,10 €
Čítanka pre 1.ročník ZŠ Virgovičová
Inovovaná Čítanka pre 1.ročník ZŠ Virgovičová nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša ...
7,20 €
Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Učebnica je v súlade so ŠVP-ISCED 1 - vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Didaktická koncepcia učebnice ...
6,50 €
Čítanka pre 3. ročník základných škôl
Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na novú ...
3,60 €
Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Čítanka pre 4.ročník ZŠ je dielom skúsených pedagógov, autorov viacerých učebníc, používaných v ...
4,10 €
Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník ZŠ. ...
5,70 €
Čítanka pre štvrtákov, 1. časť
NOVINKA dvojdielna pracovná učebnica Čítanka pre štvrtákov prináša jedinečné spracovanie učebnice so ...
7,80 €
Čítanka pre štvrtákov, 2. časť
NOVINKA dvojdielna pracovná učebnica Čítanka pre štvrtákov prináša jedinečné spracovanie učebnice so ...
7,80 €
Čítanka pre tretiakov
NOVÁ Čítanka pre tretiakov vychádza z osvedčenej štruktúry pôvodnej učebnice.Učebnica je doplnená o nové ...
8,80 €
(319)