Ako zjesť žabu - Od slova do slova
Pod názvom Ako zjesť žabu sa ukrýva upravený výber z glos a úvah Inge Hrubaničovej o súčasnom jazyku a ...
8,00 € 6,00 €
Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov
Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania ...
7,00 € 5,85 €
Angličtina 3
Je vhodná aj pre výučbu deťí so špecifickými poruchami učenia.
13,75 € 12,35 €
Angličtina v kocke pre ZŠ
Prehľadné grafické spracovanie pomáha ľahko sa orientovať v texte a zapamätať si učivo. Učebnica obsahuje ...
4,15 € 3,10 €
Autorské tváře v knižních zrcadlech
Kniha Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v kulturním transferu se ...
11,33 € 9,05 €
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje ...
5,89 € 4,40 €
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ
Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, ...
7,39 € 5,50 €
Budem vedieť slovenčinu 6. ročník základných škôl
Publikáciami vychádzame v ústrety nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom, ktorí sa často pri domácej ...
2,32 € 1,80 €
Budem vedieť slovenčinu 6. ročník základných škôl
Zošit má formu pracovného zošita. Obsahuje rôzne cvičenia, doplňovačky, nácvičné a kontrolné diktáty i ...
1,66 € 1,20 €
Bulharština - souhrn gramatiky
4,80 € 3,60 €
Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov
Súbor pracovných listov a cvičení zo slovenského jazyka na prácu v škole i na samostatnú prípravu na ...
8,95 € 6,70 €
Cvičte svoji paměť
Příručka má za cíl rozšířit a zbystřit paměť. K tomu slouží množství profesionálních technik na ...
14,05 € 10,50 €
Česká literární nakladatelství 1949-1989
Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých ...
30,55 € 22,90 €
Česká literatura od počátků k dnešku
Nový přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy.
24,98 € 18,70 €
Čítanie o Slovensku pre 1.stupeň ZŠ
Ide o netypickú učebnicu, ktorú možno využívať viacerími spôsobmi, ako doplnkovú literatúru k vlastivede, ...
12,94 € 10,95 €
Čítanka 1
Čítanka k Šlabikáru pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých ...
6,90 € 5,50 €
Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl
Čítanka je určená pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl.
8,70 €
Čítanka pre 1.ročník ZŠ Štefeková
Čítanka nadväzuje na prácu so šlabikárom a prináša okrem textov aj zaujímavé úlohy, ktoré svojim ...
5,60 €
Čítanka pre 1.ročník ZŠ Virgovičová
Prepracovaná a inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. ...
6,65 €
Čítanka pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl
Čítanka je určená pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl.
8,70 €
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ
Pracovné listy k Čítanke pre 3. ročník ŠZŠPracovné listy svojím obsahom a rozsahom vhodne dopĺňajú ...
15,50 €
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 1. časť
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 1. časťUčebnica je zrozumiteľná pre danú vekovú a mentálnu kategóriu ...
10,20 €
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 2. časť
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 2. časťUčebnica je zrozumiteľná pre danú vekovú a mentálnu kategóriu ...
10,20 €
(347)