V kategórii - Doplnkový materiál k učebniciam nájdete knihy ktoré slúžia ako doplnok pri výučbe na základných a stredných školách. Sú tu doplnkové knihy a materiály k šlabikárom, učebniciam matematiky, jazyka alebo literatúry. V kategórii sú zaradené tiež tabuľky s gramatikou a pravopisom, chemickými prvkami, fyzikálnymi veličinami, dejepisom a vybranými slovami.

ADHD rýchly sprievodca nielen pre učiteľov ZŠ
Existujú účinné stratégie ako zvládať dieťa s ADHD v škole?Tento rýchly sprievodca vám poskytne okamžité ...
14,50 € 11,85 €
Akademická príručka
Akademická príručka predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otázok ...
11,00 € 8,25 €
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej ...
2,75 € 2,25 €
Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel
V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a ...
2,19 € 1,60 €
Aktívna matematika
Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa ...
29,90 €
​Anglický jazyk – prehľad gramatiky
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom ...
2,43 € 1,75 €
Anglický jazyk: Učebné texty - Na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického smeru
V prvej kapitole venovanej stručnému prehľadu anglickej gramatiky sa autori zamerali na dôležité gramatické ...
6,90 € 5,15 €
Biológia do vrecka
Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov ...
3,85 € 3,85 €
Biologie
Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek. Testy pokrývající celé učivo ...
9,09 € 7,45 €
Biologie buněk
První kapitola pojednává o uspořádání života na Zemi, kapitoly 2–5 se zabývají chemickým složením a ...
15,83 € 14,55 €
Bulharština - souhrn gramatiky
4,80 € 3,60 €
Česká republika
Všeobecnozemepisná mapa Českej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna ...
1,39 € 1,00 €
Číslicovo
Set obsahuje 11 hárkov základných číslic od 0 - 10, ktoré slúžia ako demonštračná učebná pomôcka pri ...
13,75 € 11,00 €
Čítame ušami 1 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 1. CD ...
17,67 € 15,90 €
Čítame ušami 2 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 2. CD ...
17,67 € 15,90 €
Čítame ušami 3 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 3. CD ...
17,67 € 15,90 €
Čítame ušami 4 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 4. CD ...
17,67 € 15,90 €
Čitateľský denník 1
Vhodný doplnok pracovných zošitov pre 1. stupeň základnej školy. Čitateľský denník rozširuje ponuku ...
4,30 € 4,30 €
Čitateľský denník 2
Vhodný doplnok pracovných zošitov Hravá literatúra pre 2. stupeň základnej školy. Čitateľský denník ...
4,30 € 4,30 €
Človek na Zemi
Skladný a stručný prehľad zemepisu pre školákov a zvedavcov poskytuje informácie o obyvateľoch našej ...
2,90 € 2,15 €
Dejepis
Súbor kartičiek, ktoré obsahujú: pravek, starovek, stredovek, Slovensko 833-1711, novovek, Slovensko 1711-1914, ...
3,00 € 2,40 €
Dejepis do vrecka
Praktická brožúrka vo formáte A6 obsahuje prehľad historických poznatkov od najstarších dejín ľudstva až po ...
3,85 € 3,85 €
Dejiny 20. storočia - Dejepisný atlas
Atlasy sú určené predovšetkým pre základné školy a osemročné gymnáziá. Vnútorná štruktúra zošitov ...
5,30 € 3,95 €
Derivácie I.diel
Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych ...
2,90 € 2,30 €
(164)