Anestezia a pooperacní péče v hrudní chirurgii
První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších ...
31,86 € 24,85 €
 Chirurgie zápěstí
Problematice zápěstí se v naší literatuře věnuje minimální množství článků a dosud neexistuje práce ...
31,35 € 25,05 €
 Praktická plicní chirurgie
Plicní chirurgie se v průběhu posledních 20 let stala jedním z hlavních chirurgických oborů. Je to výsledek ...
38,23 € 25,95 €
Artroskopie kyčelního kloubu
Artroskopie kyčelního kloubu (ASK) je progresivní minimálně invazivní metoda, která umožňuje kromě přímé ...
54,73 € 37,20 €
Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie
Tato kniha reprezentuje v naší literatuře zcela chybějící popis detailních technických aspektů dvou ...
13,60 € 10,20 €
Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby
Kniha je určená pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale predovšetkým pre cievnych chirurgov, ...
27,76 € 27,75 €
Atlas vaskulárnych aneuryziem
Prvý slovenský atlas vaskulárnych aneuryziemPublikácia sa zaoberá problematikou vaskulárnych aneuryziem v celom ...
62,86 € 53,40 €
Bariatrická chirurgie a primární péče
Obezita se stává tak rozšířeným onemocněním, že její léčba není možná bez širokého zapojení ...
18,90 € 15,65 €
Causae mortis v chirurgii na přelomu tisíciletí
V roce 1961 vyšla ve Státním zdravotnickém nakladatelství monografie profesora Emericha Poláka a kolektivu ...
19,85 € 14,65 €
Dějiny kardiologie
Mimořádná monografie, která nemá ve světovém písemnictví obdobu, popisuje dva a půl tisíce let historie ...
59,53 € 47,60 €
Detská chirurgia
Deti tvoria približne jednu tretinu populácie. Organizácia zdravotnej starostlivosti v súčasnosti je však taká, ...
38,00 € 28,50 €
Detská chirurgia
Čím je kniha výnimočná?- Prvý krát v histórii SR je ucelená originálna publikácia o chirurgicky ...
25,86 € 25,85 €
Dětská kardiologie
Od posledního vydání Dětské kardiologie od prof. Šamánka a spoluautorů v roce 1983 došlo v diagnostice a ...
59,53 € 44,05 €
Diagnostika zlomenin pánve a acetabula
Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v ...
23,42 € 17,30 €
Hepato-pankreato-biliární chirurgie
Rozšířený kolektiv autorů (Plzeň, Praha, Brno) v této publikaci navazuje na svoje předchozí monografie ...
48,90 € 40,05 €
Chirurgia - pre všeobecných lekárov
Výber kapitol je kompromisom medzi možným a potrebným. Nachádzajú sa tu poranenia a ochorenia, ktoré ...
16,00 € 15,80 €
Chirurgia pečene
V poslednej dekáde minulého storočia došlo k prudkému rozvoju techniky a k zavádzaniu nových moderných ...
18,25 € 13,65 €
Chirurgia pečene
OBSAH :PREDHOVOR PŘEDMLUVA ZOZNAM SKRATIEK 1 HISTÓRIA CHIRURGIE PEČENE Od staroveku po ...
59,00 € 48,35 €
Chirurgia pre študentov medicíny
Vysokoškolská učebnica určená zahraničným študentom všeobecného lekárstva, ktorá predstavuje kompaktný ...
54,90 € 50,50 €
Chirurgická propedeutika
Nové, přepracované a doplněné vydání osvědčené učebnice chirurgické propedeutiky, dříve nazývané ...
27,10 € 22,20 €
Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín
Chorobami venózneho systému je postihnutá približne 1/3 našej populácie. Ide o vážny medicínsky, sociálny aj ...
16,93 € 12,65 €
Chirurgie orgánových metastáz
Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů (v širším slova smyslu), tedy o tématu ...
35,32 € 28,60 €
Chirurgie předních přístupů a náhrad meziobratlových plotének hrudní a bederní páteře
Cílem a důvodem vzniku této monografie bylo shrnutí dosavadních dlouholetých zkušeností autora s problematikou ...
19,67 € 17,70 €
Chirurgie v extrémních podmínkách
Kniha slouží k vyjasnění problematiky spojené s výjezdem evropského lékaře do krizových nízkozdrojových ...
20,58 € 15,20 €
(48)