Audítorská dokumentácia
Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne ...
4,40 € 3,56 €
Audítorské postupy
Monografia ponúka pohľad na najširšie chápanie audítorskej profesie, kde vymedzuje užšie chápanie auditu s ...
9,90 € 8,02 €
Audítorské štandardy
Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú ...
4,40 € 3,56 €
Auditórstvo
V právnej úprave auditu došlo v poslednom období k významným zmenám, na čo autor v publikácii ...
12,00 € 9,84 €
Audítorstvo 1 - praktikum
Publikácia je zameraná na samostatné riešenie okruhov tém a oblastí auditu, akými sú podstata auditu, vývoj a ...
8,00 € 6,56 €
Audítorstvo 1 – praktikum
Audítorstvo 1 – praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. ...
8,00 € 6,56 €
Audítorstvo 2 - praktikum
Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi prehľad o štruktúre a predovšetkým o vecnom obsahu štandardov ...
9,41 € 7,72 €
Audítorstvo 2 - praktikum
Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a ...
4,30 € 3,53 €
Audítorstvo 3 - praktikum
Stredobodom záujmu praktika je audítorská dokumentácia. Cieľom je poskytnúť čitateľovi relevantné ...
8,40 € 6,80 €
Audítorstvo III (audítorská dokumentácia) - praktikum
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o ...
12,80 € 10,37 €
Audity kvality
Účelom tejto odbornej publikácie je informovať o základných princípoch auditov kvality a postupe pri procese ...
12,45 € 10,21 €
Automobil v podnikaní 1
Publikácia „Automobil v podnikaní 1“ je dielom kolektívu autorov (Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Anna Jurišová, ...
12,35 € 10,13 €
Automobil v podnikaní 2
Publikácia „Automobil v podnikaní 2“ je zameraná na problematiku používania cestných motorových vozidiel ...
10,39 € 8,52 €
Až dojdou peníze
Trvalý hospodářský růst na Západě v posledních šesti dekádách je historickou anomálii a současná stagnace ...
14,97 € 12,72 €
Balenie tovaru
BONO – Bez obalu niet obchodu Toto heslo sa stalo základnou premisou akýchkoľvek súčasných a budúcich úvah o ...
13,80 € 12,14 €
Bankovní obchody
Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných ...
17,72 € 14,35 €
Bankovní regulace a dohled
Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí. V ...
15,47 € 11,60 €
Bankovní unie - Morální hazard evropských rozměrů?
Centrum pro ekonomiku a politiku vydává svůj jubilejní stý sborník v němž se věnuje Bankovní unii. Část A ...
7,76 € 5,82 €
Bankovnictví
Druhé vydání úspěšné učebnice Bankovnictví přináší ucelený pohled na tuto atraktivní problematiku. ...
32,43 € 26,92 €
Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice
Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v ...
22,30 € 17,84 €
Bankovníctvo pre obchodné akadémie
V prvej časti učebnice bankovníctva sa študenti oboznámia so základnou odbornou terminológiou z oblasti ...
6,50 € 5,33 €
Bankovníctvo pre obchodné akadémie
Tretie prepracované vydanie. Druhá časť učebnice dopĺňa a rozširuje poznatky študentov o problematiku ...
6,00 € 4,92 €
Bankový marketing
Publikácia Bankový marketing zjednodušenou formou prezentuje existujúce princípy a špecifiká bankového ...
9,90 € 8,02 €
Bankrot
Chcete prežiť? S peniazmi nie je tak dobre, ako je zle bez nich. Peniaze sú benzínom hospodárskeho motora a ...
9,00 € 6,75 €
(3041)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii