Čitateľské tabuľky
Kniha je vypredaná
Vydavateľ:Tobiáš
ISBN: 9788073111120
Poč.strán: 117
Rok vydania: 2020
Väzba: brožovaná
Formát: 150x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 23.02. 2017

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 14,10 €
Naša cena: 11,95 €
Zľava: 15%

Čitateľské tabuľky

Autor: Novák Josef

Kniha je v kategórii: Ostatné predmety
Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov. Praktické poznatky viedli k vytvoreniu súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený k špecifickému nácviku základných čitateľských zručností najmä detí. Svojím charakterom predstavujú špeciálnu pomôcku, ktorá si vyžaduje aj neobvyklé, teda špeciálne spôsoby používania, aby sa dosiahlo očakávané zlepšenie čitateľských zručností. Nové čitateľské tabuľky teda nenahrádzajú obvyklé alebo odporúčané literárne texty na čítanie, ale ich dopĺňajú a ponúkajú čitateľom, ktorí majú s čítaním problémy, špeciálne zacielený postup, ako dosiahnuť vyššiu čitateľskú výkonnosť.
Možnosti uplatnenia čitateľských tabuliek
Kým, kde?
1. rodičovskou verejnosťou (prevencia a prekonávanie čiastkových problémov, precvičovanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie techniky čítania);
2. v základných školách (prevencia a prekonávanie ťažkostí, zmierňovanie čitateľských ťažkostí);
3. v špeciálnych školách (alternatívny súbor textov na precvičovanie čítania);
4. v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov);
5. v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a v detských integračných centrách (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov).
V prípade akých typov čitateľských ťažkostí, akou formou?
1. jednoduché oneskorenie spôsobu a rýchlosti čítania, keď nejde o špecifickú poruchu čítania – len kapitoly, výberovo;
2. podpriemerné vlohy na čítanie – systematické čítanie textov;
3. vývinová dyslexia u starších detí – systematické uplatnenie tabuliek s textami;
4. znížené rozumové predpoklady – kapitoly, alebo systematické čítanie textov;
5. deti z minoritných skupín – kapitoly, alebo systematické čítanie textov.