Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057104360
Poč.strán: 3704
Rok vydania: 2022
Väzba: viazaná
Formát: 170x240
Jazyk: slovenský
Pridané: 18.02. 2017

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 209,00 €
Naša cena: 171,35 €
Zľava: 18%

Obchodný zákonník Veľký komentár I. a II. zväzok

2. vydanie

Autor: Ovečková Oľga

Kniha je v kategórii: Právnická literatúra
Druhé doplnené a prepracované vydanie veľkého komentára Obchodného zákonníka prináša predovšetkým zapracovanie šiestich noviel, ktoré boli prijaté od prvého vydania komentára v roku 2017. Podrobný výklad k prijatým zmenám a doplneniam Obchodného zákonníka je sprevádzaný rozhodnutiami slovenských súdov a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Zároveň autori poukazujú na zmeny, súvislosti a väzby, ktoré prinášajú nové právne úpravy, pričom sa nevyhýbajú ani kritickým pohľadom a poukazom na úskalia aplikácie viacerých ustanovení. Venujú sa ich výkladu a aplikačnej praxi. V častiach, ktoré neboli dotknuté novelizáciami, sú výklady doplnené o nové skutočnosti vyplývajúce z relevantných poznatkov v odbornej literatúre, ktoré sa prejavili v chápaní právnych inštitútov a prípadne ovplyvnili aj rozhodovaciu činnosť súdov. Zároveň je k jednotlivým ustanoveniam doplnená aktuálna judikatúra s patričnou reflexiou na aplikačnú prax. V snahe ponúknuť účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka sa autori snažia reagovať na mnohé relevantné problémy praxe.