Dejepis 1 - Pracovný zošit
Kniha je vypredaná
Vydavateľ:Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081200595
Poč.strán: 96
Rok vydania: 2011
Väzba: brožovaná
Formát: 210x300
Jazyk: slovenský
Pridané: 18.01. 2017

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 4,90 €
Naša cena: 4,15 €
Zľava: 15%

Dejepis 1 - Pracovný zošit

1. časť pre SŠ

Autor: Kmeť Miroslav, Vasilová Dana

Kniha je v kategórii: Ostatné predmety
Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 1. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na Slovensku dosiaľ tradíciu, pričom je jeho potreba na základe reformy obsahu vzdelávania nevyhnutná. Dielo obsahuje úryvky rôznorodých textov: prameňov, názorov historikov, úryvky z pamätí, listov, či denníkov, ktoré žiak pomocou rôznorodých otázok kriticky analyzuje, a tak si sám v zmysle konštruktivizmu vytvára obraz o minulosti. Texty učia žiaka vnímať historický jav z rôznych uhlov pohľadu a rozvíjajú v ňom všetky predpísané kompetencie. Žiak tu pracuje s textom, tabuľkou, grafom, mapou i obrazovými prameňmi. Dielo okrem vyčerpania obsahu základného učiva dejepisu obsahuje aj rozširujúce témy a neopomína popri analýze a hodnotení významných politických udalostí minulosti ani dejiny každodenného života.Dielo je v súlade so ŠVP.
Odporúčané MŠVVaŠ SR.

Pracovný zošit obsahuje:
- úlohy na rozbor historického prameňa, ktorý komentuje daný historický jav, udalosť či osobnosť; zameriavajú sa na vyhľadávanie a triedenie informácií v texte;
- úlohy na porovnávanie historických javov, udalostí a osobností v čase a priestore v chronológii i synchrónne;
- úlohy na sumarizáciu a hodnotenie historických javov;
- úlohy, pri ktorých na ich vyriešenie musíte siahnuť po rôznych informačných zdrojoch (odborné články, časopisy, encyklopédie, internet...);
- úlohy, pri ktorých budete pracovať s historickými mapami, diagramami a grafmi;
- úlohy vhodné na projektové vyučovanie.Obsah:
1. Z regiónu do minulosti
1.1 Čas a priestor
1.2 Regionálna história a kultúrne dedičstvo
2.. Historikova dielňa
2.1 Osobitosti historikovho poznávania
2.2 Historické pramene
2.3 Osobnosť v dejinách
3. Od praveku k najstarším civilizáciám
(rozširujúci tematický celok – voľne stiahnuteľná príloha)
3.1 Dejiny pravekých ľudí
3.2 Zrod civilizácií
4. Fenomény antického sveta
4.1 Odkaz antiky
4.2 Antický človek
4.3 Zrod kresťanstva
5. Fenomény stredovekého sveta
5.1 Feudalizmus
5.2 Stredoveký človek
5.3 Kultúra stredoveku
6. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
6.1 Starí Slovania
6.2 Veľká Morava
6.3 Život našich predkov