Všeobecná histológia
Kniha je vypredaná
Vydavateľ:Rokus
ISBN: 9788089510474
Poč.strán: 80
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 210x297 mm
Jazyk: slovenský
Pridané: 17.01. 2017

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 16,50 €
Naša cena: 15,15 €
Zľava: 8%

Všeobecná histológia

Základy histomorfológie, histofyziológie, histoimunológie

Autor: Čurda Marián, Mašterová Valéria

Kniha je v kategórii: Ostatné - lekárska
Už dlhšiu dobu na Slovensku chýba moderný a výučbovo vhodný učebný text zo všeobecnej histológie. Autori tohto učebného textu sa rozhodli túto skutočnosť zmeniť a napísali učebnicu Všeobecnej histológie, kde vysvetľujú základne morfologické, fyziologické a imunologické aspekty jednotlivých typov tkanív u človeka v dosť rozsiahlom ponímaní. Kniha je rozdelená na 7 kapitol, v ktorých sú zhrnuté nielen základné poznatky z tohto odboru, ale obsahuje i informácie nad rámec výučby histológie na stredných či vysokých školách, kde tento predmet majú zaradený vo svojich učebných osnovách alebo programoch. Text knihy je písaná výstižne, pričom dané poznatky a fakty sú hneď podopreté ilustráciami, ktoré dopĺňajú text a vsugerovavajú študentom informácie ľahšie, pretože histológia sa neučí bez obrázkov, ako hovoria mnohí vyučujúci tohto predmetu.