Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností
Kniha je vypredaná
Vydavateľ:Wolters Kluwer
ISBN: 9788081685057
Poč.strán: 292
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 28.11. 2016

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 21,50 €
Naša cena: 17,60 €
Zľava: 18%

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Autor: Jakubáč Róbert

Kniha je v kategórii: Právnická literatúra
Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných zoznamov, resp. verejných registrov. Zápis do katastra ako verejnej knihy má spravidla ďalekosiahle dôsledky v oblasti súkromného práva a v niektorých prípadoch je dokonca vznik, zmena alebo zánik vecného práva k nehnuteľnosti podmienený vkladom do katastra.

Právna úprava katastra, resp. právna úprava zápisu nehnuteľností a práv do katastra je obsiahnutá v množstve právnych predpisov hmotnoprávneho, ako aj procesného charakteru. Z hľadiska katastra sú okrem Občianskeho zákonníka a katastrálneho zákona dôležité mnohé ďalšie právne predpisy (napríklad Exekučný poriadok, Civilný sporový poriadok, zákon o pozemkových spoločenstvách). Vzhľadom na rozsah právnej úpravy zápisu nehnuteľností a práv do katastra a dynamiku obchodu s nehnuteľnosťami je len pochopiteľné, že aj judikatúra vzťahujúca sa na túto problematiku je mimoriadne bohatá. Zároveň je však potrebné konštatovať, že táto právna úprava spôsobuje aplikačnej praxi (vrátane súdnej praxe) viaceré problémy.