Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích
Kniha je vypredaná
Vydavateľ: Univerzita Karlova
ISBN: 9788024632384
Poč.strán: 358
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: český
Pridané: 21.10. 2016

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 19,74 €
Naša cena: 15,75 €
Zľava: 20%

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Autor: Šváb Jan

Kniha je v kategórii: Chirurgia
Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů.
Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století.