Vydavateľ: Poradca podnikateľa
ISBN: 8584113060257
Poč.strán: 72
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 30.05. 2016

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 4,85 €
Naša cena: 3,88 €
Zľava: 20%

UZZ 26/2016 Zákon o Policajnom zbore, Zákon o registri trestov

Autor: Kolektív

podľa právneho stavu k 10. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 26/2016)
Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z.
O POLICAJNOM ZBORE

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
*Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) súvisí
s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku. Cieľom je zosúladenie
právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou
v nových civilno-procesných kódexoch.
*Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení, ale neodkladných opatrení.
Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako
predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
*Zmeny sú zväčša terminologického charakteru, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania
novoprijatých kódexov.

Úplné znenie zákona
č. 330/2007 Z. z.
O REGISTRI TRESTOV

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
*Novela zákona upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov
ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom
konaní proti právnickým osobám.
*Podstata novelizácie spočíva primárne v rozšírení podmienok, ktoré musí právnická osoba spĺňať, aj
o podmienku bezúhonnosti.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
*Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) súvisí
s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku. Cieľom je zosúladenie
právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou
v nových civilno-procesných kódexoch.
*Zmeny sú zväčša terminologického charakteru, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania
novoprijatých kódexov.