Dejepis 1 - Od praveku k staroveku
Kniha je vypredaná
Celá kategória Ostatné predmety
Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788071587521
Poč.strán: 56
Rok vydania: 2007
Väzba: brožovaná
Formát: 1
Jazyk: slovenský
Pridané: 09.08. 2012

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 2,69 €
Naša cena: 2,29 €
Zľava: 15%

Dejepis 1 - Od praveku k staroveku

Autor: Kováč Dušan

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín. Dejepis 1 – Od praveku k staroveku je učebnica pre 6. ročník ZŠ a primu osemročných gymnázií. Je rozdelená na 5 častí: Objav praveku, Pravekí lovci, Prví roľníci, Doba kovov a Najstaršie východné štáty. Od praveku k staroveku je výkladovo-pracovný typ učebnice. Prvýkrát sa v nej žiaci stretávajú s prvkami geneticko-chronologického vyučovania (súhrn historických faktov vo vzájomných súvislostiach a v časovej následnosti), ktoré prebieha v 6. až 9. ročníku ZŠ. Učebnica objasňuje žiakom najstaršie dejiny človeka od doby kamennej, cez kultúru lovcov mamutov, obdobie prvých roľníkov, dobu bronzovú a železnú až po začiatky staroveku (Egypt, Mezopotámia, Blízky východ, Čína a India). Zároveň sa v nej synchrónne prelínajú dejiny praveku vo svete a na území Slovenska. Opiera sa najmä o poznatky archeológie, v menšej miere aj o písomné pramene.Učebnica Od praveku k staroveku je rozdelená na tematické dvojstrany. Učiteľovi umožňuje vytvorenie vlastnej koncepcie vyučovania v súlade s učebnými osnovami. Na párnej strane sa nachádza úvod do historického kontextu témy a základný výkladový text napísaný veku primeranou formou. Nepárna strana obsahuje ilustrácie, reprodukcie, grafy a mapy, ktoré tento text sprístupňujú a konkretizujú žiakom. Od časti Najstaršie východné štáty sa v učebnici nachádzajú aj pracovné aktivity v rubrike O čom rozprávajú staré listiny. Na okrajoch strán sú umiestnené motivačné, vedomostné a pracovné rubriky: Skúste si spomenúť, Malá galéria… (objaviteľov, osobností, megalitov), Z galérie pravekých umelcov, Bude vás zaujímať či Premýšľajme, diskutujme. Súčasťou učebnice sú dve opakovacie dvojstrany Čo sme sa naučili.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii